Iepirkumu arhīvs

Iepirkumu procedūras
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2021/43-ES Apakšstacijas "Grobiņa" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/64 Jumta seguma nomaiņa a/st. Nr.24 "Tēraudlietuve" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/66 Mērījumu iegūšana no elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem starpvalstu savienojumu un spēkstaciju pievienojumos 18 AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijās Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/53 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Latvijas Republikas teritorijā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/57 Apakšstaciju "Ieriķi", "Sloka", "Ropaži" 110kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/59 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/51 Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/52 Mērījumu iegūšana no elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem starpvalstu savienojumu un spēkstaciju pievienojumos 18 AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijās Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/48 Dzelzsbetona kabeļu kanālu vāku un žoga pasētu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/47 Kondicionieru apkope un remonti Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/42 Apakšstacijas Nr.54 "Jaunpils" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/33 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/41 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde - krāsošana 2021.gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/25 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/36 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/34 Sprieguma kvalitātes reģistratoru, mērpārveidotāju un elektroenerģijas skaitītāju kalibratora iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/27 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Džūkste" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/26 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/24 Apakšstacijas Nr.137 "Zunda" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/22 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Lode", "Talsi" un "Lauma" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/21 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršanu 2021.gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/16 Elektroinstalācijas materiālu piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/9 Apakšstaciju "Špoģi" un "Barkava" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/18 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Pārtraukts
AST2021/12-ES Apakšstacijas "Līksna" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2021/17 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/11 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/8 115/21 kV 10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Suntaži" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/138 330/115/10.5 kV 125/125/60 MVA autotransformatora piegāde apakšstacijai "Bišuciems" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/7 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/2 110 kV gaisvadu līnijas LNr.296 Līvāni - Līksna balstu nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/1 330/110kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/124 115/21 kV 25/25 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Salaspils" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/111 Apakšstacijas "Vairogs" 110 kV āra sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/131-ES Apakšstacijas "Ventspils" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/137 Apakšstacijas Nr.140 "Bišuciems" 330kV autotransformatoru ATNr.1 un ATNr.2 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/127 Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas automātikas izbūvi a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/97 Balansa vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/114 Dzerama ūdens iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/49-ES Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/110 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa a/st. Nr.41 "Olaine" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/109 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/115 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/104 110 kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dagda" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/107 Darba aizsargapģērbu, darba apģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/105 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2017/72 330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/91 Apakšstacijas "Valka" konstrukciju pastiprināšana, iekštelpu kosmētiskais remonts Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/98 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/92 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/72 Apakšstacijas "Krustpils" 110 kV āra sadalietaises pārbūves un transformatoru nomaiņas būvprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/82 330 kV kabeļu līnijas LNr.508L Imanta - TEC-2 avārijas seku likvidēšanas darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/87 Apakšstacijas "RAF" vadības ēkas jumta seguma nomaiņa un nesošo konstrukciju pastiprināšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/75 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanas darbu veikšana apakšstacijās Nr.29 "Daugava" un Nr.113 "Sarkandaugava" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/88 Kravas furgonu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) transportlīdzekļu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/86 Kopējās Baltijas balansēšanas IT sistēmas adaptīvās uzturēšanas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/12-ES 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/85 Baltijas pārredzamības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/80 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/73 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/69 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/42 Būves informācijas modelēšanas (BIM) koordinatora pakalpojuma veikšana būvprojekta "AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā" izstrādes ietvaros Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/66 110/10.5/10.5 kV 40/20-20 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Iļģuciems"" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/77 Pakalpojumu nodrošināšana Baltijas pārvades sistēmas operatoru dispečeru semināra sesijai par frekvences kontroli Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/61 A/st. Nr.71 "Smiltene", a/st. Nr.72 "Salacgrīva", a/st. Nr.74 "Jāņaparks", a/st. Nr.83 "Alūksne", a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga", a/st. Nr.89 "Madona", a/st. Nr.92 "Malta" un a/st. Nr.99 "Zilupe" vadības ēkas logu un durvju nomaiņa, a/st. Nr.10 Salaspils" gar Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/76 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Latvijas Republikas teritorijā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/43 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūves Dārzciema ielā 86, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/52 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/68 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/64 Metāla profilu un izstrādājumu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/59 Apakšstacijas "Salaspils" 330kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/60 Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbi apakšstacijās "TEC-2" un "Gajoks" 110 kV transformatoru nomaiņai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/45 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/51 Šūtā darba aizsargapģērba piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/8 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Grīva" un "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/46 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/36 Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/30 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/39 330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/16 Kondicionieru apkope un remonts Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/40 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/28 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/27 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/26 Pasūtītāja informācijas prasību izstrāde projektēšanas uzdevumam par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūvi Dārzciema ielā 86, Rīgā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/23 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/32 Izcelsmes apliecinājumu reģistra informācijas sistēmas ieviešana un uzturēšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/13 Apkures sistēmas nomaiņa Grobiņas iecirkņa Līniju dienesta ēkai "Āres", Grobiņas novadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/9 330 kV gaisvadu līnijas LNr.315 Salaspils - Aizkraukle balstu maiņa Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/15 Reprezentācijas priekšmetu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/18 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/19 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/10 Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/11 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/127 110 kV kabeļu līnijas LNr.210 "Torņakalns - Centrālā" trases izbūve Daugavas un Mazās Daugavas šķērsojumā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/3 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" bāzes ēkas pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/4 Mērmaiņu piegāde elektroenerģijas komercuzskates sakārtošanai apakšstacijās "Sarkandaugava" un "Daugava" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/129 110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/128 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2020. gadā Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/130-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/121 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/122 Būvprojekta "Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadalietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/99-ES Atzinuma saņemšana par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm un nosacījumiem paredzētās darbības veikšanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/115 Apakšstacijas "Daugavpils" kanalizācijas tīkla pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/112 Transportlīdzekļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde 2019.gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/107 Kravas automobiļu ar paaugstinātu caurgājamību (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/108 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/103 Roku aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/95-ES Skrūvjsavienojumu komplektu un nesošo tērauda konstrukciju detaļu testēšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/101 Apakšstaciju "Pļaviņas" un "Salacgrīva" 110 kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/97 Ekspluatācijā neesošu 330/110 kV balstu un vadu demontāža un neizmantojamo dzelzsbetona statņu utilizācija Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/89 Konsultanta pakalpojumi slodzes/frekvences kontroles struktūras izstrādē, nepieciešamo produktu priekš slodzes/frekvences kontroles noteikšanā un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtu tehnisko specifikāciju izveidē un sinhrono kompensātoru ieviešanā Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/88 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/86 Ēku un ceļa seguma remonti Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/87 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas attīstības ieceres izpēte Dārzciemā ielā 86, Rīgā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/79 Apakšstacijas "Brocēni" garāžas ēkas un Līniju dienesta Grobiņas iecirkņa teritorijas seguma atjaunošana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/80 Signālzīmju uzstādīšana EPL pārejās pār ūdenstilpnēm 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/59 Jaudas transformatoru mezglu remontdarbi 2020. un 2021. gadam Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/70 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2019/78 Šūtā darba aizsargapģērba iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/84 Ekspluatācijā neesošas kabeļa caurules attīrīšana no eļļas Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/63 Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/64 Gabarīta uzlabošana 110 kV gaisvadu līnijām Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/51 Ekspluatācijā neesošas kabeļa caurules attīrīšana no eļļas Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2019/66 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/67 Apakšstacijas "Daugavpils" kanalizācijas tīkla pārbūve Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2019/61 Konsultanta pakalpojumi balansa vadības informācijas sistēmas risinājuma koncepta izstrādei, iepirkuma procedūras nepieciešamo materiālu sagatavošanai un ieviešanas projekta uzraudzībai Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/42 Elektroenerģijas iegāde AS "Augstsprieguma tīkls" vajadzībām Atklāts konkurss Pārtraukts
AST2019/53 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/45 Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/55 Būvprojektu "Apakšstacijas "Tukums" 110 kV autotransformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa" un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana" un "Apakšstacijas "Ķegums-1" 110 kV transformatora TNr.8 nomaiņa" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/52 Pieejas kontroles un darba laika uzskaites sistēmas "dAccess" uzturēšana un pieejas kontroles ID karšu izgatavošanas iekārtas (printera) tehniskās profilakses darbu un darbspējas nodrošināšana 3 (trīs) gadu periodam Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Rīgas iecirknī Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/41 110/21/6.3 kV 10/10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2019/40 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/32 Divu 110/21/6.3 kV 25/25/25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Olaine" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2019/34 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/30 330/110 kV gaisvadu līniju balstu nomaiņa 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/29 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pakalpojuma ieviešana un abonēšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2019/15 330/110 kV elektropārvades līniju trašu attīrīšana no apauguma 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/11 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/2 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/18 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/5-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/6-ES Būvobjekta "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2019/4-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/118 Datu analīzes platformas ieviešana un uzturēšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/119-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/115-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/111 Apakšstacijas Nr. 30 "Daugavpils" 110 kV sadalnes pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/117 330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/116 110 kV kabeļu līnijas LNr. 210 "Torņakalns – Centrālā" caurlaides spēju palielināšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/114 330/110 kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2019. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/110 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/80 Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2018/106 Apakšstacijas Nr.142 "Mārupe" 110 kV transformatoru TNr.2 un TNr.3 nomaiņa Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/108-ES Būvprojektu "330 kV elektrolīnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330 kV elektrolīnijas LNr.321 a/st. "Salaspils" – a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 - balsts Nr.22" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/105-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/94 110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/93 Apakšstaciju "Dobele", "Tukums", "Balvi" un "Ķegums-1" transformatoru nomaiņas būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/95-ES Būvobjekta "Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līnijas izbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/84 110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/68 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2018/60 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Šķirotava" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/88 330 kV autotransformatora ATNr. 1 nomaiņa apakšstacijā Nr. 6 "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/78 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/71 Divu 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijai "Viļaka" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/23 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr. 47 "Bauska" un apakšstacijā Nr. 152 "Sloka" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/59 Apakšstacijas Nr. 35 "Daugavpils A" un 110 kV gaisvadu līnijas LNr. 134/135 demontāža Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/72 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/75-ES Būvprojekta "110 kV sadales punkta "Ķemeru parks" izbūves" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/70 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/45 110/10 kV apakšstacijas JĀŅCIEMS 110 kV sadales ietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/67 Darba aizsargapģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/66 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/37 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums-1" un "Tukums" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/43 Latvijas elektrostaciju dinamisko modeļu validācija Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/58-ES Būvobjekta "110 kV sadales punkta "Ķemeru parks" izbūve" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/52 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/33 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Balvi", "Kārsava", "Mārupe", "Preiļi" un "Priekule" Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2018/49 330/110 kV gaisvadu līniju izolatoru ķēžu uzstādīšana dubultsējumu izpildījumā 2018.gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/44 Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2018/46 110 kV gaisvadu līniju trases tīrīšana līdz noteiktajam platumam LD Grobiņas un Brocēnu iecirknī Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/42 SCADA/EMS modernizācija Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/41 Tehnisko iekārtu datu apstrādes (TIDA) sistēmas iegāde un ieviešana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/34 Šūtā darba aizsargapģērba, aizsardzībai pret elektrisko loku, piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/36 Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/27 Apakšstacijas Nr.57 "Auce" 110kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/31 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/30 330 kV autotransformatora piegāde apakšstacijai "TEC-1" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/35 110/330 kV gaisvadu līniju balstu pamatu remonts un zemējumu kontūru remonts 2018.gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/38 Apakšstacijas Nr.157 "Ķemeri" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/29 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/12 110/20/6 kV apakšstacijas Nr. 2A "Ķeguma HES-2" 110 kV sadales ietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/22-ES Būvobjekta "Apakšstacijas "Imanta" 330 kV sadales ietaises paplašināšana" būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/21 PMU (Phasor Measurement Unit) mēraparātu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/20 Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai “Latgale” Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2018/28-ES Būvprojekta "Igaunijas – Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līnijas izbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/24 330 kV gaisvadu elektropārvades līnijas LNr. 501 "Rīgas TEC-2 – Rīgas TEC-1" pārbūve par kabeļu elektropārvades līniju posmā no balsta Nr. 48 līdz balstam Nr. 50 Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/17 110 kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.210 a/st. "Torņakalns" – a/st. "Centrālā" caurlaides spējas palielināšanas būvniecības ieceres - priekšprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/26 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/15 Rezerves dispečervadības un datu centra apakšstacijā "Tume" pašpatēriņa nodrošinājuma projektēšana un izbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2018/19 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/8 110 kV transformatoru sprieguma regulēšanas automātikas komplektu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/9 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem, dubultsējumu uzstādīšanai un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamās līniju armatūras iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/4-ES Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV ĀSI paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2018/7 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu krāsošana 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/113 Divu 115/10.5/6.3 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai „Mīlgrāvis” Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2018/6 Apakšstacijas Nr.157 “Ķemeri” 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV un 10 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2017/112-ES 330 kV 120 MVAR regulējama šunta reaktora piegāde apakšstacijai „TEC-2” Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/99 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2017/109 Jaudas rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/111 330/110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa un uzturēšanas remontu darbi 2018. gadā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/100-ES Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadales ietaises pārbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/107-ES Sadales punkta "Ķemeru parks" 110 kV sadalnes izbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2017/51-ES 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/72 330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/63-ES Konsultāciju pakalpojumi sarunu procedūras “Igaunijas - Latvijas trešā 330kV starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve” ietvaros Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/29 Kopējas Baltijas balansēšanas IT sistēmas izstrādi un ieviešanu Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2017/26 Automatizētās elektroenerģijas datu uzskaites sistēmas iegāde un ieviešana, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/17-15/1 Būvobjekta “Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju” būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-121/1 110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai “Daugavpils” Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-142/84 Būvobjekta “Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju” būvuzraudzības veikšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-92/54 Apakšstacijas "TUME" 330 kV ĀSI izbūve, 110 kV ĀSI pārbūve un apakšstacijas "IMANTA" 330 kV sadalnes paplašināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-97/59 330 kV 120 MVAR regulējama šunta reaktora piegāde apakšstacijai „Tume” Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-98/60 330 kV autotransformatora piegāde apakšstacijai „Tume” Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500711S/16-57/40 Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST500300S/16-100/62 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Jāņciems", "Kandava" un "Ķeguma HES-2" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
LE500711S/15-12/1 Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūve posmā Ventspils – Tume – Rīga, pastiprinot ar 330 kV līniju Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies

Iepirkumu arhīvs

Iepirkumu procedūras
ID
AST2021/43-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/64
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/57
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/51
Paredzētā līguma priekšmets: Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/48
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/47
Paredzētā līguma priekšmets: Kondicionieru apkope un remonti
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/42
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/33
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/25
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/36
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/24
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/22
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/21
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/16
Paredzētā līguma priekšmets: Elektroinstalācijas materiālu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/18
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/17
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/138
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/124
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/131-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/137
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/114
Paredzētā līguma priekšmets: Dzerama ūdens iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/49-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/115
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/104
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2020/105
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2017/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/91
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/98
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/92
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2020/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/82
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/75
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/86
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/85
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/73
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/69
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/77
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/76
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/43
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/52
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/64
Paredzētā līguma priekšmets: Metāla profilu un izstrādājumu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/51
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/36
Paredzētā līguma priekšmets: Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/30
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/39
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/16
Paredzētā līguma priekšmets: Kondicionieru apkope un remonts
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/40
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/28
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/15
Paredzētā līguma priekšmets: Reprezentācijas priekšmetu iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/19
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/10
Paredzētā līguma priekšmets: Būvju un teritorijas atjaunošanas darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/3
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/4
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/129
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/128
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/130-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/122
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/99-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/115
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/112
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/108
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/103
Paredzētā līguma priekšmets: Roku aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/101
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/89
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/86
Paredzētā līguma priekšmets: Ēku un ceļa seguma remonti
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/79
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/70
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/78
Paredzētā līguma priekšmets: Šūtā darba aizsargapģērba iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/63
Paredzētā līguma priekšmets: Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/64
Paredzētā līguma priekšmets: Gabarīta uzlabošana 110 kV gaisvadu līnijām
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/51
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2019/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/67
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2019/61
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/42
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2019/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/45
Paredzētā līguma priekšmets: Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/55
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2019/40
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/32
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/34
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2019/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/18
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/5-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/6-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2019/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/118
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/119-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/115-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/117
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/116
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/114
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/80
Paredzētā līguma priekšmets: Rezerves dispečervadības un datu centra izbūve
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2018/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/108-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/105-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/94
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/93
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/95-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2018/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/78
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/71
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/75-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/70
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/45
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/67
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/66
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/43
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/58-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/33
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/49
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/44
Paredzētā līguma priekšmets: Dzelzsbetona konstrukciju remonts 2018. gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2018/46
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/42
Paredzētā līguma priekšmets: SCADA/EMS modernizācija
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/36
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/31
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/35
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/38
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/29
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/12
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/22-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/21
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/20
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2018/28-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/24
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/17
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/15
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2018/19
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2018/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/113
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2018/6
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2017/112-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/99
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2017/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/100-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/107-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2017/51-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/63-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2017/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/17-15/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-121/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-142/84
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-92/54
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-97/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-98/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500711S/16-57/40
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST500300S/16-100/62
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
LE500711S/15-12/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš