Pārvades tīkls un apakšstacijas

AST pārziņā ir Latvijas elektroenerģijas sistēmas mugurkauls - pārvades tīkls, kas sastāv no 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades līnijām un apakšstacijām, kas nepieciešamas elektroenerģijas tālākai pārvadīšanai pārvades sistēmas lietotājiem, t.i. atsevišķiem lieliem patērētājiem, ražotājiem un sadales tīklu operatoriem. Uzņēmums nodrošina augstsprieguma līniju, apakšstaciju un sadales punktu ekspluatāciju, apkopi un remontu, kā arī tālāko pārvades tīkla attīstību.

_P0A2396.jpg

Pārvades tīkls savieno Latvijas elektrostacijas ar kaimiņvalstu energosistēmām un sadales tīklu uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot patērētājus ar nepieciešamo elektroenerģijas apjomu reāla laika režīmā, kā arī iespēju ražotājiem eksportēt un tirgotājiem importēt elektroenerģiju no kaimiņvalstīm.

Pārvades tīkla galvenie raksturlielumi ir pazeminošo apakšstaciju un augsta sprieguma sadales punktu skaits noteiktā teritorijā, kuru, savukārt, raksturo īpatnējais elektroenerģijas jaudas pieprasījums tajā, un atbilstošs pārvades līniju (330 kV un 110 kV) tīkls, kurš izpilda arī elektroapgādes drošuma un ekonomiskuma kritērijus. Pēc minētajiem kritērijiem pārvades tīkls uzskatāms par tuvu optimālam ar attīstības potenciālu, kas ik gadu tiek aktualizēts Pārvades sistēmas novērtējuma ziņojumā un Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas 10 gadu attīstības plānā.

Efektīvākai pārvades tīkla apkalpošanai ekspluatācijas struktūrvienības pēc teritoriālā principa ir sadalītas:

  • 13 apakšstaciju grupās - 330/110 kV apakšstaciju un sadales punktu ekspluatācijai - Salaspils, Krustpils, Daugavpils, Viskaļi (Jelgava), Brocēni, Grobiņa, Valmiera, Gulbene, Rēzekne, Sloka, Ventspils, Rīgā – Labā krasta un Kreisā krasta, ar vienu bāzes apakšstaciju katrā grupā;
  • 6 līniju iecirkņos - 330/110 kV pārvades elektrolīniju ekspluatācijai - Rīgas iecirknis, Krustpils iecirknis, Daugavpils iecirknis, Brocēnu iecirknis, Grobiņas iecirknis un Valmieras iecirknis.

Latvijas energosistēmas 330 kV tīkls ir Baltijas valstu energosistēmas vidus posms starp tās ziemeļu un dienvidu daļām. Visām 330 kV apakšstacijām, izņemot “Daugavpils”, ir divpusēja barošana. 110 kV tīklam ir loku shēma. Lielākā daļa 110 kV apakšstaciju ir ar diviem transformatoriem un ar divpusīgu barošanu.

Apakšstaciju, autotransformatoru un transformatoru skaits un uzstādītās jaudas 2020. gadā

Augstākais spriegums, kV Apakšstaciju skaits, gab. Autotransformatoru un
transformatoru skaits, gab.
Uzstādīta jauda, MVA
330 17 27 4075
110 123 248 5263,7*
Kopā 140 275 9338,7

*- 110kV transformatori un 10kV papildsprieguma transformatori

Elektropārvades līniju garums 2020. gadā

(līniju garums pa ķēdi)
1552,99 km
330 kV līnijas
17,28 km
Tai skaitā 330 kV kabeļu līnijas
3870,91 km
110 kV līnijas
81,75 km
Tai skaitā 110 kV kabeļu līnijas
5423,90 km
Kopā
330 kV un 110 kV elektrisko tīklu shēma
330 kV līnija
110 kV līnija
330 kV kabeļlīnija
110 kV kabeļlīnija
330 kV apakšstacija
110 kV apakšstacija
110 kV apakšstacijas citu juridisko personu valdījumā
HES
TEC
330 kV līnija
110 kV līnija
330 kV kabeļlīnija
110 kV kabeļlīnija
330 kV apakšstacija
330 kV apakšstacija
110 kV apakšstacija
Hes
TEC