Misija. Vīzija. Vērtības

Misija

Nodrošināt nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

Vīzija

Kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas.

Vērtības

godigi.jpg

GODĪGI

Neatkarīgi, ētiska un atklāta rīcība pret ikvienu un visiem.

godigi.jpg

GUDRI

Efektīvi. Ar skatu nākotnē. Ilgtermiņa domāšana.

godigi.jpg

ATBILDĪGI

Pārdomāta rīcība. Ar augstu atbildību pret darbu, cilvēkiem un dabu.

godigi.jpg

KOPĪGI

Apvienojam spēkus, lai sasniegtu vairāk. Spēcīga komanda, kas iedrošina un izaicina.