Pārvades sistēmas operatora novērtējuma ziņojumi

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Pārvades sistēmas operatoram ik gadus ir jāsagatavo ziņojums par pārvades sistēmas piegādes un patēriņa atbilstību un valsts elektroapgādes drošuma un nodrošinājuma ar ražošanas jaudām novērtējumu laika periodam līdz 10 gadiem.

Novērtējuma ziņojumā ir iekļauta:

  • elektroenerģijas un jaudu pieprasījuma prognoze vismaz turpmākajiem 10 gadiem;
  • vērtējums par attiecīgu piegādes un patēriņa atbilstību pārskata periodā un prognoze turpmākajiem 10 gadiem;
  • informācija par pārvades sistēmas atbilstību pieprasījumam, uzturēšanas kvalitāti;
  • informācija par būvējamām un plānotajām ražošanas jaudām;
  • informācija par pasākumiem, kas tiek veikti maksimāla pieprasījuma gadījumā un viena piegādātāja vai vairāku piegādātāju iztrūkuma gadījumā.

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.