Finanšu kalendārs

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2021. gadā:

  • Neauditēts 2020. gada 12 mēnešu starpperioda finanšu pārskats –26. februārī;
  • Neauditēts 2021. gada 3 mēnešu starpperioda finanšu pārskats – 31.maijā;
  • Neauditēts 2021. gada 6 mēnešu starpperioda finanšu pārskats – 31.augustā;
  • Neauditēts 2021. gada 9 mēnešu starpperioda finanšu pārskats – 30.novembrī.
  • Gada pārskats par 2020. gadu - 31.maijā;

Gada pārskats par 2021. gadu tiks publicēts 30.04.2022.