110/10 kV apakšstacijas JĀŅCIEMS 110 kV sadales ietaises pārbūve

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/45
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Pagarinātais iesniegšanas termiņš
Pagarināts līdz
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Pievienota atbilde uz jautājumu
Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Aivis Kapče
Telefona numurs
(+371) 27885844
Amats
Projektu vadības dienesta projektu vadītājs
Vārds, Uzvārds
Dāvis Dimants
Telefona numurs
(+371) 27891291
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Sarunu procedūras nolikums
Sarunu procedūras formas
Tehniskā specifikācija
5 pielikums Tehniskais uzdevums
5 pielikums Cenu saraksts
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus

 

Būvprojekts – 1 (vienā) CD-ROM diskā.

Pretendents CD-ROM disku var saņemt AS "Augstsprieguma tīkls", 105. telpā, Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, darba laiks no pulksten 8.30 līdz 16.00 (piektdienās līdz pulksten 15.00).

CD-ROM disku ir iespējams nosūtīt pa pastu, ja pretendents sarunu procedūras nolikumā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai nosūta attiecīgu pieprasījumu, norādot savu adresi un kontaktpersonu.