Balansa vadības sistēma

BVS_logo.png

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) izveidotā Balansa vadības sistēma (BVS) ir izveidota, lai sistēmas operators un balansēšanas pakalpojumu saņēmēji un regulēšanas pakalpojuma sniedzēji varētu veikt informācijas apmaiņu biznesa procesu nodrošināšanai. Piekļuve sistēmai tiek nodrošināta tirgus dalībniekiem, kas ir noslēguši līgumu ar AST par balansēšanu vai regulēšanas pakalpojuma sniegšanu. Vairāk par sistēmas balansēšanu var lasīt šeit, savukārt tirgus informācija  ir pieejama Pārredzamības jeb  Transparency platformā https://transparency.entsoe.eu/ un https://baltic.transparency-dashboard.eu/.

Balansa plānošanas sistēma darbu uzsāks 2023. gada 31. maijā.

Balansa vadības sistēma (BVS) ir integrēta ar vairākām iekšējām un ārējām sistēmām. BVS galvenais mērķis ir nodrošināt elektroenerģijas pārvades sistēmai un elektroenerģijas tirgus darbībai nepieciešamos biznesa procesus un datu apmaiņu ar citām pusēm, kas ietverta šajos procesos. BVS ietver prezentācijas, biznesa loģikas un datu slāņus. BVS portāls (klientu/publiskais) ir pieejams BPS (balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem) un RPS (regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem), izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Sistēma satur sekojošus moduļus:

  • Balansa plānošana;
  • Regulēšanas solījumu pārvaldība;
  • Nebalansa norēķini;
  • Pārredzamības atskaites ENTSO-E;
  • Pārrobežu pārvades jaudu (CZC) plānošana;
  • Īstermiņa jaudas pietiekamība (STA).
+ Balansa plānošana

Balansa plānošanas mērķis ir nodrošināt, lai elektroenerģijas ģenerācija un patēriņš elektroenerģijas sistēmā vienmēr būtu līdzsvarā (gada, mēneša, nedēļas, D-2, D-1 un tekošās dienas plānošanas periodi).

BPS ir jāiesniedz savi ražošanas plāni, patēriņa prognozes un fiksētas piegādes citiem tirgus dalībniekiem, lai noteiktu atbildību attiecībā uz nebalansu. AST saskaņo balansa plānus arī ar kaimiņvalstu pārvades sistēmas operatoriem.

AST BVS nodrošina iesniegto datu pareizību un apstiprina balansa plānus. Pamatojoties uz apstiprināto balansa plānu notiek AST pārvades tīkla reāllaika vadība.

+ Ziņošana ENTSO-E Pārredzamības platformai

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) 2013.gada 14.jūnija Regulu (ES) Nr.543/2013 par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos, ES dalībvalstu datu sniedzējiem un īpašniekiem ir obligāti jāiesniedz informācija, kas saistīta ar elektroenerģijas ražošanu, slodzi, pārvadi un balansēšanu publicēšanai ENTSO-E Pārredzamības platformā. BMS nodrošina datu piegādi no AST uz ENTSO-E pārredzamības platformu.

Vairāk informācijas par pārredzamības platformu var atrast šeit.

+ Regulēšanas solījumu pārvaldība

Regulēšanas solījumu pārvaldības modulis ir neatņemama Balansa vadības sistēmas daļa, kas iekļauj regulēšanas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo funkcionalitāti. Pašreiz šis modulis ir integrēts ar kopējo Baltijas balansēšanas sistēmu (CoBA). Nākotnē tiek plānots nodrošināt moduļa integrāciju ar MARI – Eiropas mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platformu un PICASSO – Eiropas aFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platfomu.

Modulis palīdz nodrošināt AST balansēšanas tirgus darbību, apkopojot regulēšanas solījumus, nosūtot aktivizācijas komandas RPS un citu funkcionalitāti. Vairāk informācijas par regulēšanas pakalpojuma nodrošināšanu ir atrodama šeit.

+ Nebalansa norēķini

Nebalansa norēķinu modulis ir paredzēts nebalansa apjomu un tā izmaksu noteikšanai katram nebalansa norēķinu periodam Latvijas elektroenerģijas sistēmā un atsevišķi par katru BPS. BPS nebalanss tiek noteikts, ņemot vērā BPS iesniegtos datus Balansa plānošanas modulī un no SSO saņemtos datus.

Nākotnē BVS tiks ieviesta papildus funkcionalitāte. Tā iekļaus ar regulēšanas pakalpojumu saistītos norēķinus par RPS veiktajām aktivizācijām, kā arī tam nepieciešamo piegādātās regulēšanas enerģijas cenas un apjoma saskaņošanu.

+ Tīkla zudumu pārvaldība, CZC plānošana un īstermiņa pietiekamība (STA)

BVS sistēma atbalsta arī iekšējos AST procesus, kas saistīti ar balansa plānošanu un ar citām elektroenerģijas tirgus darbību saistītām darbībām:

  • pārvades tīkla enerģijas zudumu aprēķināšana un prognozēšana, kas rodas elektroenerģijas transportēšanas laikā tīklā, kā arī to iepirkšana elektroenerģijas tirgū;
  • pārrobežu pārvades jaudu (CZC) aprēķināšana un koordinācija ar kaimiņu pārvades sistēmu operatoriem un Baltijas reģionālo koordinācijas centru, kā arī CZC nosūtīšana elektroenerģijas tirgum un ENTSO-E pārredzamības platformai;
  • prognozēto ģenerācijas un patēriņa datu sagatavošana un sniegšana ES mēroga īstermiņa jaudas pietiekamības procesam, kura laikā tiek novērtēta ES energosistēmu energoapgādes jaudu pietiekamība.
+ Ziņot par problēmu

Gadījumā, ja ir radušās problēmas ar BvS lietošanu, aicinām par to ziņot, izmantojot šo saiti.