Divu 115/10.5/10.5 kV 32 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai “Latgale”

Vērtēšanā
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/20
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:
TED, IUB un EIS
 
Esošajiem un potenciālajiem EIS lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā, kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi:

Reģistrēšanās EIS e-konkursu apakšsistēmā;
Iepirkumu apskatīšana EIS
Reģistrēšanās nolikuma saņemšanai;
Piedāvājuma izveidošana
Piedāvājuma iesniegšana.
Tāpat informējam, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu iespējams vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā - Kontaktinformācija.

Izmaiņas
03.05.2018. Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Kontakti
Vārds, Uzvārds
Juris Gavronskis
Telefona numurs
(+371) 29236374
Jautājumi un atbildes:
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
nol_1820.pdf
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus