Reprezentācijas priekšmetu iegāde

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2020/15
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@ast.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību
Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Aivis Kapče
Telefona numurs
(+371) 67725552
Papildus informācija

Piedāvājumu iesniegšanas vietaPiedāvājumi iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi: iepirkumi@ast.lv

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Sarunu procedūras nolikums
Sarunu procedūras nolikuma 6 pielikums
Tehniskā specifikācija
Sarunu procedūras nolikuma formas
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus