Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2020/18
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektroniski uz e-pastu: [email protected]
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Informācija par piedāvājumu iesniegšanas kārtību un atbildes uz Pretendentu jautājumiem
Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Aivis Kapče
Telefona numurs
(+371) 27885844
Papildus informācija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Piedāvājumi iesniedzami elektroniski, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi: [email protected]

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Sarunu procedūras nolikums
AST2020_18_FORMAS_personalpacelajs.docx
Tehniskā specifikācija
2 pielikums Tehniskās specifikācijas forma
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus