Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/110
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 20274465
Jautājumi un atbildes:
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums-AST2018-110
Formas_AST2018-110
Tehniskā specifikācija
Projektēšanas uzdevums
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus