Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2021/72 110 kV gaisvadu līniju LNr.133A un LNr.139A demontāža Daugavpils iecirknī Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/83 Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatora TNr.2 nomaiņai apakšstacijā "Salaspils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/78 Sadzīves kanalizācijas sistēmas pieslēguma izveide pie pilsētas tīkliem a/st. Nr.40 "Viskaļi" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/68 "110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/43-ES Apakšstacijas "Grobiņa" 330 kV sadalietaises pārbūve
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/64 Jumta seguma nomaiņa a/st. Nr.24 "Tēraudlietuve" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/66 Mērījumu iegūšana no elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem starpvalstu savienojumu un spēkstaciju pievienojumos 18 AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijās Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/53 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Latvijas Republikas teritorijā
Grozījumi nolikumā
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/57 Apakšstaciju "Ieriķi", "Sloka", "Ropaži" 110kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve
Atbilde uz jautājumu/grozījumi
Atbildes uz jautājumiem/grozījumi
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/59 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/51 Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/52 Mērījumu iegūšana no elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem starpvalstu savienojumu un spēkstaciju pievienojumos 18 AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijās
Atbildes uz Pretendenta jautājumiem
Atbildes uz Pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/48 Dzelzsbetona kabeļu kanālu vāku un žoga pasētu iegāde un piegāde
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/47 Kondicionieru apkope un remonti
Atbilde uz Pretenenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/42 Apakšstacijas Nr.54 "Jaunpils" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana
Atbildes uz Pretendentu jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/41 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde - krāsošana 2021.gadā
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/33 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/25 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/36 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/34 Sprieguma kvalitātes reģistratoru, mērpārveidotāju un elektroenerģijas skaitītāju kalibratora iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/27 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Džūkste"
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu un grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/26 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/24 Apakšstacijas Nr.137 "Zunda" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/22 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Lode", "Talsi" un "Lauma"
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/21 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršanu 2021.gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/16 Elektroinstalācijas materiālu piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/9 Apakšstaciju "Špoģi" un "Barkava" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/12-ES Apakšstacijas "Līksna" 330 kV sadalietaises pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/18 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Pārtraukts
AST2021/17 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/11 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/8 115/21 kV 10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Suntaži"
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2021/7 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/138 330/115/10.5 kV 125/125/60 MVA autotransformatora piegāde apakšstacijai "Bišuciems"
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/2 110 kV gaisvadu līnijas LNr.296 Līvāni - Līksna balstu nomaiņa
Precizēts Cenu saraksts un Tehniskais uzdevums.
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/1 330/110kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2021/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/83
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/78
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/68
Paredzētā līguma priekšmets: "110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/64
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/43-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/57
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/51
Paredzētā līguma priekšmets: Gatavo darba aizsargapģērbu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/52
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/48
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/47
Paredzētā līguma priekšmets: Kondicionieru apkope un remonti
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/42
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/33
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/25
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/36
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/24
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/22
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/21
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/16
Paredzētā līguma priekšmets: Elektroinstalācijas materiālu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/18
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/17
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/138
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā