Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST 2024/15 Video materiālu sagatavošana darba aizsardzības vajadzībām Atklāts konkurss Aktīvs
AST2024/29 Kabeļu kanālu vāku piegāde apakšstacijai "Bišuciems" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/30 Apkures sistēmas pārbūve Līniju dienesta Daugavpils iecirkņa vadības ēkā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/27 Vārtu nomaiņa un piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana AS "Augstsprieguma tīkls" objektos Atklāts konkurss Pārtraukts
AST 2024/16 Izcelsmes apliecinājumu reģistra pakalpojuma abonēšana / The guarantee of origin Registry services subscriptions Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/20 Drošības sistēmu uzstādīšana apakšstacijā Nr.159 "Dzintari" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/14 110 kV un 330 kV spriegummaiņu metroloģisko mērījumu veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/4 Būvprojekta izstrāde un meliorācijas izbūve pie apakšstacijas Nr. 60 "Grobiņa" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2023/165 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma no 2024. gada līdz 2026. gadam Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/12 Drošības sistēmu aprīkošana ar identifikācijas kartes vadību 110. apakšstaciju grupas objektos Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2024/13 110 kV kabeļu līnijas LNr.669 transpozīcijas aku Nr.6Z un Nr.16T pārbūve Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2023/106 Atslēgumu vadības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana/ Development, implementation and maintenance of Outage Coordination System Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2023/164 Apakšstacijas Nr.150 "Tukums" 110 kV RAA un DVS pārbūve Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2023/123 330 kV autotransformatoru piegāde Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2023/153 Baltijas balansēšanas jaudas tirgus darbības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana/ Development, implementation and maintenance of Baltic Balancing Capacity Market Information System Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2024/1 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2023/160 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2023/161 330/110 kV gaisvadu līniju atjaunošanas remontu darbi 2024.gadā Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2023/154-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas Nr.212 "Carnikava" 110 kV sadales ietaises pārbūve" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2023/149-ES 110/21/10.5 kV 25 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "TEC-2" Atklāts konkurss Vērtēšanā
AST2023/155-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas Nr.164 "Kuldīga" 110 kV āra sadales ietaises pārbūve un 110 kV transformatoru nomaiņa" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2023/121 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2023/157 Rezerves transformatoru laukuma un angāra izbūve Rīgā, Kleistu ielā 25 Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST 2024/15
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/27
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST 2024/16
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/20
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/4
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2024/14
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2023/165
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/12
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2024/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2023/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2023/164
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2023/123
Paredzētā līguma priekšmets: 330 kV autotransformatoru piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2023/153
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2024/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2023/160
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2023/161
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2023/154-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2023/149-ES
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2023/155-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2023/121
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2023/157
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies