Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2020/97 Balansa vadības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/114 Dzerama ūdens iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/49-ES Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/110 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa a/st. Nr.41 "Olaine" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/115 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/109 Apakšstacijas "Šķirotava" 110 kV āra sadales ietaises pārbūve un transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/104 110 kV transformatora TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "Dagda"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/107 Darba aizsargapģērbu, darba apģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/105 Celtniecības un montāžas darbu veikšana apakšstacijā "Viļaka"
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2017/72 330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/91 Apakšstacijas "Valka" konstrukciju pastiprināšana, iekštelpu kosmētiskais remonts Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/92 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2020/98 Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/72 Apakšstacijas "Krustpils" 110 kV āra sadalietaises pārbūves un transformatoru nomaiņas būvprojekta izstrāde
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/87 Apakšstacijas "RAF" vadības ēkas jumta seguma nomaiņa un nesošo konstrukciju pastiprināšana Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/82 330 kV kabeļu līnijas LNr.508L Imanta - TEC-2 avārijas seku likvidēšanas darbi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/75 Elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanas darbu veikšana apakšstacijās Nr.29 "Daugava" un Nr.113 "Sarkandaugava"
Pagarināts līguma izpildes termiņš no 30.11.2020 uz 30.12.2020.
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/88 Kravas furgonu (ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām) transportlīdzekļu iegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/86 Kopējās Baltijas balansēšanas IT sistēmas adaptīvās uzturēšanas pakalpojuma iegāde
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Pagarināts termiņš
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/85 Baltijas pārredzamības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2020/12-ES 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/80 110 kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa apakšstacijā "TEC-1"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/73 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/69 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs"
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/42 Būves informācijas modelēšanas (BIM) koordinatora pakalpojuma veikšana būvprojekta "AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā" izstrādes ietvaros Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/66 110/10.5/10.5 kV 40/20-20 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Iļģuciems""
Grozījumi tehniskajās specifikācijās
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/77 Pakalpojumu nodrošināšana Baltijas pārvades sistēmas operatoru dispečeru semināra sesijai par frekvences kontroli Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/61 A/st. Nr.71 "Smiltene", a/st. Nr.72 "Salacgrīva", a/st. Nr.74 "Jāņaparks", a/st. Nr.83 "Alūksne", a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga", a/st. Nr.89 "Madona", a/st. Nr.92 "Malta" un a/st. Nr.99 "Zilupe" vadības ēkas logu un durvju nomaiņa, a/st. Nr.10 Salaspils" gar Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/76 Gaisvadu līniju apsekošana, veicot lāzerskenēšanu un termovīziju Latvijas Republikas teritorijā
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/43 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūves Dārzciema ielā 86, Rīgā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/52 Darbinieku veselības apdrošināšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/68 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/64 Metāla profilu un izstrādājumu piegāde
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/60 Projektēšanas, celtniecības un montāžas darbi apakšstacijās "TEC-2" un "Gajoks" 110 kV transformatoru nomaiņai
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2020/59 Apakšstacijas "Salaspils" 330kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve
Pievienota vēstule
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2020/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/114
Paredzētā līguma priekšmets: Dzerama ūdens iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/49-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/115
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/104
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2020/105
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2017/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/91
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/92
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2020/98
Paredzētā līguma priekšmets: Darbarīku un elektroinstrumentu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/72
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/87
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/75
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/82
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/88
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/86
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/85
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/80
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/69
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Vairogs"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/73
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/77
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/66
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/76
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/43
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/52
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/68
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/64
Paredzētā līguma priekšmets: Metāla profilu un izstrādājumu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/60
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2020/59
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā