Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2021/41 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde - krāsošana 2021.gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/33 Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/25 330/110 kV gaisvadu līniju trašu attīrīšana no apauguma 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/36 Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/34 Sprieguma kvalitātes reģistratoru, mērpārveidotāju un elektroenerģijas skaitītāju kalibratora iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/27 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Džūkste" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/26 Personālpacēlāju uz transporta līdzekļu bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/24 Apakšstacijas Nr.137 "Zunda" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/22 110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Lode", "Talsi" un "Lauma"
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/21 110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršanu 2021.gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/16 Elektroinstalācijas materiālu piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/9 Apakšstaciju "Špoģi" un "Barkava" 110 kV transformatoru pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/12-ES Apakšstacijas "Līksna" 330 kV sadalietaises pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/18 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/17 AS "Augstsprieguma tīkls" objektu fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/11 Transporta līdzekļu ar pilnu masu līdz 3500 kg riepu iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/8 115/21 kV 10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Suntaži"
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/7 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/138 330/115/10.5 kV 125/125/60 MVA autotransformatora piegāde apakšstacijai "Bišuciems"
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/2 110 kV gaisvadu līnijas LNr.296 Līvāni - Līksna balstu nomaiņa
Precizēts Cenu saraksts un Tehniskais uzdevums.
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/1 330/110kV gaisvadu līniju uzturēšanas remontu darbi 2021. gadā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/124 115/21 kV 25/25 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Salaspils" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2020/111 Apakšstacijas "Vairogs" 110 kV āra sadalietaises pārbūves būvprojekta izstrāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2020/131-ES Apakšstacijas "Ventspils" 330 kV sadalietaises pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2020/137 Apakšstacijas Nr.140 "Bišuciems" 330kV autotransformatoru ATNr.1 un ATNr.2 nomaiņa
Par objekta apskati
Grozījumi nolikumā
Grozījumi nolikumā
Par piedāvājuma nodrošinājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2020/127 Apkures, ventilācijas un kondicionēšanas automātikas izbūvi a/st. Nr.84 "Jaunpiebalga" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2021/33
Paredzētā līguma priekšmets: Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/41
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/25
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/36
Paredzētā līguma priekšmets: Galvas un sejas aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/34
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/27
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/24
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/26
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/22
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/21
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/16
Paredzētā līguma priekšmets: Elektroinstalācijas materiālu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/9
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/18
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV iekārtu piegāde apakšstacijai "Lode"
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/12-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/17
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/138
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/1
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/124
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2020/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2020/131-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/137
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2020/127
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā