Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2022/35-ES Apakšstacijas "Rēzekne" 110 kV sadalnes pārbūve Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/56 Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/53 330/110kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/9-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Grobiņa" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/41 Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/38 Ekspertīzes veikšanu un slēdziena saņemšanu par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/31 110 kV transformatora TNr.2 uzstādīšana apakšstacijā "Valdemārpils"
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atbildes uz pretendenta jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/37 Helikopteru pakalpojumu nodrošināšana elektropārvades līniju apsekošanai Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/20-ES Divu 40 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Rēzekne" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/30 Apakšstacijas Nr.85 "Lizums" 110 kV transformatora pievienojumu 20 kV kopņu tiltu pārbūve
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/23 "110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Carnikava"" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/17-ES Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu (BESS) iekārtu piegāde un uzstādīšana
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/44-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/11 330/110kV gaisvadu līniju remontu darbi 2022. gadā
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/1 110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā
Grozījumi nolikumā
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/25-ES Starpvalstu komercuzskaišu sakārtošana
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/8 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Alūksne"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/19 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Valdemārpils"
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/18 Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde Atklāts konkurss Pārtraukts
AST2022/7 110 kV transformatora piegāde apakšstacijai "Bauska"
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/14 Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/16 Vadības ēkas un sporta kompleksa telpu remonts Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/15-ES Inženierizpētes darbu veikšana elektroenerģiju uzkrājošo bateriju uzstādīšanas vietās Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/4-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšanu būvobjektiem "Sinhrono kompensatoru staciju "Ventspils", "Līksna", "Grobiņa" izbūve" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/13 110/330 kV GL ekspluatācijas remontdarbiem un avārijas rezerves papildināšanai nepieciešamo materiālu iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2022/2 110kV transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņa apakšstacijā Nr.31 "Grīva" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/149 Būves ekspertīze un būvprojekta "Rezerves dispečervadības un datu centrs" ekspertīze
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/151-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas "Grobiņa" 330 kV sadalietaises pārbūve" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/153-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā" Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2022/35-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/53
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/56
Paredzētā līguma priekšmets: Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/9-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/41
Paredzētā līguma priekšmets: Šūta darba aizsargapģērba pirkums un piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/38
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/31
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/37
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/20-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/30
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/23
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/17-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/44-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/11
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/1
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa 2022.gadā
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/25-ES
Paredzētā līguma priekšmets: Starpvalstu komercuzskaišu sakārtošana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/19
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/8
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/18
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/7
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/16
Paredzētā līguma priekšmets: Vadības ēkas un sporta kompleksa telpu remonts
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/14
Paredzētā līguma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/15-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/4-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/13
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/2
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/149
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/151-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/153-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts