Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2021/141 Rezervju uzturēšana Latvijas Republikas elektroenerģijas sistēmas drošumam Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/131 330/115/10.5 kV 125/125/60 MVA autotransformatora piegāde apakšstacijai "TEC-1"
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2021/135-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Līksna" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/116-ES Sistēmas inerces iekārtu piegāde un uzstādīšana Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2021/136-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Ventspils" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/129 Darbinieku veselības apdrošināšana
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/124-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas "Līksna" 330 kV sadalietaises pārbūve"
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/123-ES Būvprojekta "330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūve Latvijas teritorijā" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/118 Videosienas iegādi rezerves dispečercentra aprīkošanai Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/119-ES PMU (Phasor Measurement Unit) mēraparātu un WAMS (Wide-Area Measurement System) sistēmas attīstība AS "Augstsprieguma tīkls" vajadzībām, II etaps
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi nolikumā
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/112 Būvprojektu izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatoru TNr.1 nomaiņai apakšstacijās "Talsi" un "Lauma"
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā
AST2021/86 AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā, būvprojektu komplekta ekspertīzes veikšana
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/113 Gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana AS "Augstsprieguma tīkls" objektos Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/117-ES Būvprojekta "Apakšstacijas "Ventspils" 330kV sadalietaises pārbūve" ekspertīzes veikšana Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/115 Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi fasāžu siltināšanai sporta kompleksa ēkai Dārzciema ielā 86, Rīgā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/111 Sadzīves kanalizācijas sistēmas un ūdensvada pieslēguma izveidi pie pilsētas tīkliem A/st. Nr.24 "Tēraudlietuve" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/110 Logu un ārdurvju nomaiņa AS "Augstsprieguma tīkls" objektos Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/109 Sadzīves kanalizācijas sistēmas pieslēguma izveide pie pilsētas tīkliem A/st. Nr.40 "Viskaļi" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/100 Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana 110kV transformatoru pievienojumu 20kV kopņu tiltu pārbūvei un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņai apakšstacijā Nr.17 "Suntaži"
Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājums
Atbildes uz pretendenta jautājumiem un grozījums Cenu sarakstā
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2021/77 Apakšstacijas "Vangaži" 110 kV sadalietaises pārbūve ar SIA "Gaujas Koks" pievienojuma izbūvi
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2021/101-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas "Ventspils" 330 kV sadalietaises pārbūve"
Atbilde uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/99-ES DVS aktīvās rezervēšanas ierīkošana Nr.2A "Ķegums-2" un Nr.7 "Rīgas HES" Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/96 Logu un ārdurvju nomaiņa AS "Augstsprieguma tīkls" objektos Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2021/95 Jumta seguma nomaiņa Dārzciema ielā 86, Rīgā, a/st. "Jāņciems" vadības ēkai Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2021/63 Vadības ēkas pārbūve apakšstacijā "Daugavpils" Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/94 Kabeļu līniju datu aktualizācija veicot skenēšanas darbus un papildus datu apstrādi Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2021/76 Jaudas transformatoru mezglu remontdarbi 2022. un 2023. gadā
Atbilde uz jautājumu
Atbildes uz jautājumiem
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2021/141
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/131
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/116-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2021/135-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/136-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/129
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/124-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/123-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/118
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/119-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/86
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/112
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/113
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/117-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/115
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/111
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/110
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/109
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/100
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/101-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/77
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2021/99-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/95
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2021/96
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2021/63
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/94
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2021/76
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā