Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID Paredzētā līguma priekšmets Iepirkuma tips Dokumentu iesniegšanas termiņš Statuss
AST2022/157 110 kV pieslēguma tehnisko parametru maiņa apakšstacijās "Ieriķi" un "Krāslava"'' Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/158-ES FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārzciema ielā 86, Rīgā" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/145 Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/141 110kV kombinēto mērmaiņu un 110kV spriegummaiņu iegāde
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Atklāts konkurss Aktīvs
AST2022/131 110 kV gaisvadu līniju LNr.133 un LNr.254 balstu maiņa Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/134 Darbinieku veselības apdrošināšana
Grozījumi nolikumā
Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/125-ES Dispečervadības sistēmas aktīvās rezervēšanas ierīkošana Nr.4 ''Aizkraukle'', Nr.2 ''Ķegums-1'' un Nr.160 ''Ventspils'' Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/122 Sekundāro ķēžu pārbūve un pārbūvētās 20 kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.2A "Ķegums-2" un AS "Augstsprieguma tīkls" datu tīkla izbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/121 Darba apģērbu un darba tekstilmateriālu mazgāšanas, tīrīšanas un labošanas pakalpojumu sniegšana Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/29 Divu 115/21 kV 16 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Kuldīga" Atklāta sarunu procedūra Aktīvs
AST2022/111 Kabeļu kanālu vāku iegāde un piegāde Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/108 Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde II' Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/107 Rezerves laukuma un nojumes izbūve a/st. Nr.10 "Salaspils" teritorijā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/106 Ekspertīzes veikšana un slēdziena saņemšana par trases paplašināšanas darbu iespējamo ietekmi uz vidi Ķemeru Nacionālā parka teritorijā III Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/102 110/330 kV GL trašu tīrīšanai nepieciešamo frēzes PT-300 FAE mulčēšanas iekārtas zobu, skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu iegāde II Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/98 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde
Atbildes uz jautājumiem
Atklāts konkurss Vērtēšanā
AST2022/84-ES ''Videosienas iegāde dispečercentra aprīkošanai II Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/103 Elektroinstalācijas kabeļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/93 Apakšstacijas Nr.230 "Līksna" 110 kV transformatora pievienojuma 20 kV kopņu tilta pārbūve Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/97 Apakšstaciju "Bauska", "Venta", "Dzintari", "Grīziņkalns" 110kV releju aizsardzības automātikas un dispečervadības sistēmas pārbūve
Atbildes uz jautājumiem/grozījumi
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Noslēdzies
AST2022/90-ES Elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmu (BESS) iekārtu piegāde un uzstādīšana
Pieteikumu iesniegšanas pagarinājums
Atklāta sarunu procedūra
Pagarināts termiņš
Aktīvs
AST2022/99 Ēkas Nr.33 gala sienu siltināšanu un fasādes atjaunošanu Dārzciema ielā 86, Rīgā Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/70 Personālpacēlāja uz transporta līdzekļa bāzes ar paaugstinātu caurgājamību iegāde 2023.gadā
Atbilde uz pretendenta jautājumu
Atklāts konkurss Noslēdzies
AST2022/86 110 kV gaisvadu līnijas LNr.630 demontāža Atklāta sarunu procedūra Vērtēšanā
AST2022/91 Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde Atklāta sarunu procedūra Pārtraukts
AST2022/60 Mobilo sakaru iekārtu nodrošinājums
Atbildes uz pretendenta jautājumiem un grozījums
Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/94 Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde Atklāta sarunu procedūra Noslēdzies
AST2022/77 330 kV gaisvadu līnijas LNr.322 Viskaļi (Jelgava) - Brocēni balstu nomaiņa
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atbildes uz jautājumiem
Atklāts konkurss
Pagarināts termiņš
Vērtēšanā

Iepirkumu procedūras

Iepirkumu arhīvs
ID
AST2022/157
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/158-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/145
Paredzētā līguma priekšmets: Speciālās tehnikas nomas pakalpojuma iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/141
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/131
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/134
Paredzētā līguma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/125-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/122
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/121
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/29
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
ID
AST2022/111
Paredzētā līguma priekšmets: Kabeļu kanālu vāku iegāde un piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/108
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/107
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/102
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/106
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/98
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/84-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/103
Paredzētā līguma priekšmets: Elektroinstalācijas kabeļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/97
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/93
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/90-ES
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Aktīvs
Pagarināts termiņš
ID
AST2022/99
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/70
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/86
Paredzētā līguma priekšmets: 110 kV gaisvadu līnijas LNr.630 demontāža
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
ID
AST2022/91
Paredzētā līguma priekšmets: Vibrāciju datu savācējs un analizatora iegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Pārtraukts
ID
AST2022/94
Paredzētā līguma priekšmets: Kāju un pēdu aizsardzības līdzekļu piegāde
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/60
Paredzētā līguma priekšmets: Mobilo sakaru iekārtu nodrošinājums
Iepirkuma tips
Atklāta sarunu procedūra
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Noslēdzies
ID
AST2022/77
Iepirkuma tips
Atklāts konkurss
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Statuss
Vērtēšanā
Pagarināts termiņš