Būvprojekta "Apakšstacijas "TEC-2" 330 kV sadalnes paplašināšana un 330 kV šunta reaktora uzstādīšana" ekspertīzes veikšana

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/105-ES
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 20274465
Papildus informācija

lv_cef_cofinancing.png

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums
Formas
Tehniskā specifikācija
PU_Igaunijas-Latvijas 3. starpsavienojums
PU_Rīgas TEC-2 - Rīgas HES izbūve
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus