Ilgtspējas pārskati

Uzņēmuma vadības vērtībās un spējā tās nodot darbiniekiem, klientiem, partneriem un sabiedrībai ir ilgtspējas veiksmes atslēga. Skaidri definēti uzņēmuma darbības pamatprincipi ir palīgs attīstīties vienā virzienā, tādēļ, pilnveidojot labās korporatīvās pārvaldības praksi un attīstot izpratni par sociālo atbildību uzņēmumā, kā arī stiprinot ilgtspējīgu domāšanu, 2018. gadā AST uzsāka darbu pie pirmā AST nefinanšu pārskata gatavošanas pēc starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijām.

Pārskatā AST atklāj informāciju par tās darbībai un ilgtspējīgai attīstībai būtiskajiem aspektiem un indikatoriem. Pārskatā atbilstoši pamata līmeņa (Core) prasībām pilnā apmērā ir sniegta vispārīgo standartu informācija (General Disclosures) par AST darbību. Pamatojoties uz izvērtēto būtiskumu, ir pievienoti 33 no 102 standarta GRI indikatoriem un vismaz viens indikators katram būtiskam aspektam, kopā pievienoti 33 pamata līmeņa (Core) indikatori, 3 industrijai specifiski pamata līmeņa (Core) indikatori un 41 būtisks indikators.

Gatavojot ilgtspējas pārskatu par 2017. gadu, AST veica ieinteresēto un ietekmes pušu viedokļu apzināšanu, tai skaitā klientu, sadarbības partneru, darbinieku un darbinieku interešu pārstāvniecību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju, kuru darbību ietekmē AST, kā arī kur pastāv riski, kas saistīti ar ilgtspējas aspektiem.

Ilgtspējas pārskats 2021 lejupielādei pdf formātā

Ilgtspējas pārskats 2020 lejupielādei pdf formātā

Ilgtspējas pārskats 2019 lejupielādei pdf formātā

Ilgtspējas pārskats 2018 lejupielādei pdf formātā

Ilgtspējas pārskats 2017 lejupielādei pdf formātā