Automatizētās elektroenerģijas datu uzskaites sistēmas iegāde un ieviešana, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu iegāde

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2017/26
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Diena”, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā ted.europa.eu

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Anda Kundziņa
Telefona numurs
(+371) 67725238
Papildus informācija

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

Jautājumi un atbildes:
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
AEUS nolikums
Nolikuma 7_8pielik_cenu saraksts_ligums
Tehniskā specifikācija
Nolikuma 6 pielik_Tehniskais uzdevums
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus
Līguma grozījumu (25.09.2018.) pamatojums

Uzsākot līguma izpildi, tika konstatēts, ka Latvijā nav iespējams veikt elektroenerģijas skaitītāju verifikāciju atbilstoši pasūtītāja prasībām (precizitātes klasei). Risinājuma meklējumi prasīja laiku, kā rezultātā radās nepieciešamība mainīt elektroenerģijas skaitītāju pirmo piegādes termiņu līguma pielikumā Nr.3, nemainot projekta īstenošanas gala termiņu.