Aktivētās regulēšanas enerģijas apjomi

sistemas regulesana_BW.png

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus. Tirgu pārvalda Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori: "Elering" AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un "LITGRID" AB, kas kopā izstrādājuši Balansēšanas tirgus noteikumus, Nebalansa norēķinu noteikumus un Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi.

Aktivēto balansēšanas rezervju enerģijas apjomi ir pieejami:

  • Sākot no 2018. gada janvāra, dati par aktivēto elektroenerģiju ir pieejami vienotā balansēšanas tirgus informācijas vietnē.
  • Par laika periodu 2013.-2017. gadu, ikmēneša atskaite par aktivētajām rezervēm dalījumā pa aktivācijas mērķiem (balansēšana, sastrēgumu vadība, pārslodžu vadība) pieejami zemāk.