Aktivētās regulēšanas enerģijas apjomi

sistemas regulesana_BW.png

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus. Tirgu pārvalda Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori: "Elering" AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un "LITGRID" AB, kas kopā izstrādājuši Balansēšanas tirgus noteikumus, Nebalansa norēķinu noteikumus un Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi.

Aktivēto balansēšanas rezervju enerģijas apjomi ir pieejami:

  • Sākot no 2018. gada janvāra, dati par aktivēto elektroenerģiju ir pieejami vienotā balansēšanas tirgus informācijas vietnē.
  • Par laika periodu 2013.-2017. gadu, ikmēneša atskaite par aktivētajām rezervēm dalījumā pa aktivācijas mērķiem (balansēšana, sastrēgumu vadība, pārslodžu vadība) pieejami zemāk.

 

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.