Dažādi ēku atjaunošanas un remonta darbi

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2020/30
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Valērijs Pols
Telefona numurs
20292639
Papildus informācija

Uzmanību!

Saistībā ar valstī pieņemtajiem lēmumiem koronavīrusa Covid -19 izplatības ierobežošanai, AS "Augstsprieguma tīkls" Klientu centrs daļēji ir slēgts. Aicinām klientus izmantot elektroniskos saziņas kanālus vai korespondenci iesūtīt, izmantojot pasta pakalpojumus.

Saņemt vai nodot dokumentus Klientu centrā var otrdienās no plkst. 9 līdz 11 un ceturtdienās no plkst. 14 līdz 16 pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 67728353, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Apmeklētāju pieņemšana līdz turpmākam rīkojumam ir pārtraukta un iespējama tikai ārkārtas gadījumos, vizīti iepriekš saskaņojot telefoniski.

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Sarunu procedūras nolikums

Iepirkuma dokumenti

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus