Pārvades pakalpojumu tarifs

Paziņojums par tarifiem no 2021. gada 1. janvāra

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 153 (Rīgā, 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 51, 1. p.)) apstiprinātais pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs no 2021. gada 1. janvāra

Spēkā esošie tarifi

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 6.04.2017. lēmumu Nr.30 ''Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem'' apstiprināti elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi, nosakot to spēkā stāšanos no 2017.gada 1.jūnija. Visi tarifi uzrādīti bez PVN.

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0.00301
Maksa par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu* EUR/kW/gadā** 6.738

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0.00353
Tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu EUR/kW/gadā** 8.045

Pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 6-20 kV pusē

Tarifa veids Mērvienība Tarifs
Elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs EUR/kWh 0.00403
Tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu un attīstīšanu EUR/kW/gadā** 9.101

* maksu par pārvades jaudas uzturēšanu nosaka atbilstoši 110/20-10-06 kV transformatoru jaudai.
** transformatora jauda (kW) atbilst tā tehniskajā dokumentācijā uzrādītajai nominālai jaudai kilovoltampēros (KVA).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumiem Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanasnoteikumi” 65.9.p maksa par reaktīvo enerģiju, ja tgφ ir lielāks par 0.4 (cosφ ir mazāks par 0.929), ir 0.004 EUR/kVArh, un saskaņā ar67.p. maksa par PSO tīklā nodoto reaktīvo enerģiju ir 0.013 EUR/kVArh.