AST vizītkarte

AS "Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas energosistēmas mugurkauls - Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.

AST_vizitkarte_1.png

+ Skaitļi un fakti

+ Apbalvojumi

INCSR_Platins_LV.png

 

AST piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā ikgadējā “Ilgtspējas indeksā”, 2022.,2021., 2020. un 2019. gadā iegūta augstākā iespējamā - Platīna godalga (vērtējums attiecīgi par 2018., 2019. 2020. un 2021. gadu). Ik gadus sniegums tiek uzlabots - 2015. gadā AST saņēma Bronzas, 2016. un 2017. gadā – Sudraba novērtējumu un kļuva par ilgtspējas čempionu par straujāko izaugsmi visu indeksa dalībnieku starpā, bet 2018. gadā - Zelta novērtējumu
Personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia” veiktajā aptaujā “TOP darba devējs 2018” AST atzīta par otru populārāko un novērtētāko darba devēju Latvijā starp enerģētikas uzņēmumiem. Topa kopvērtējumā AST ieņēma 13. pozīciju, gada laikā piedzīvojot izaugsmi par 10 vietām.

TOPDD_topofmind_zelts-266x300.png

gdd_logo[1].png

Labklājības ministrija 2018., 2019. un 2020. gadā atzinusi AST par Ģimenei draudzīgu komersantu, novērtējot uzņēmuma rūpes un labvēlīgo attieksmi pret darbinieku, to ģimenēm un klientiem, bet 2022. gadā Sabiedrības integrācijas fonds piešķīra AST ģimenei draudzīgas darbavietas statusu.

Valsts ieņēmumu dienests AST atzinis par padziļinātās sadarbības programmas augstākā jeb Zelta līmeņa partneri.

Padziļinātās sadarbības programma ir Valsts ieņēmumu dienesta īstenota sadarbības forma ar nodokļu maksātājiem, kur kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai un grupēšanai trīs līmeņos – Bronza, Sudrabs, Zelts. Atkarībā no programmas līmeņa, Valsts ieņēmumu dienests tās dalībniekiem nodrošina dažādas priekšrocības.

vid_padzilinatas_sadarbibas_logo_zelts_horizontals_rgb.png

Buvniecibas_Balva.JPG

Konkursā "Latvijas Būvniecība Gada balva 2017" nominācijā "Jauna inženierbūve" iegūta 3. vieta (vērtēta transformatoru apakšstacija "Skanste")
AST realizētais projekts "Kurzemes loks" skatē "Gada labākā būve Latvijā" atzīts par labāko inženierbūvi 2019. gadā. Kopumā šajā nominācijā bija pieteikts 21 objekts. Skati "Gada labākā būve Latvijā" 22. reizi rīkoja Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 16 nozares biedrībām, valsts iestādēm, augstskolām, pašvaldībām. Konkursā iesniegtos objektus vērtēja 50 eksperti, žūrija apmeklēja vairāk nekā 80 objektu, 41 būve tika prezentēta finālā. gada_buve2019.jpg
LOGO_autoparks.jpg 2020. gadā konkursā "Drošākais uzņēmuma autoparks" AST autoparks ieguva sudraba godalgu. Konkursu sadarbībā Satiksmes ministriju un partneriem rīko apdrošināšanas akciju sabiedrība "Balta", tā mērķis ir rosināt Latvijas uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka, kā arī veicināt labo praksi to pārvaldībā. Konkursa ietvaros ikkatram tā dalībniekam tika sniegts neatkarīgs, individuāli sagatavots skatījums par katra dalībnieka autoparka stiprajām pusēm un jomām, kur iespējams pilnveidoties, kā arī iespēja iedalīties seminārā par nozares tendencēm, inovācijām un labās prakses piemēriem.

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2020. gadā pirmo reizi iekļauts "Nasdaq Riga" un "Prudentia" veidotajā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101, ierindojoties 21. vietā. Vērtējot AST Korporatīvās pārvaldības koeficientu, eksperti to novērtējuši ar 92 punktiem, kas ir augstākais rādītājs no visiem TOP101 iekļautajiem uzņēmumiem.

Savukārt 2021. gadā AST starp valsts kapitālsabiedrībām ir novērtēta kā trešā vērtīgākā, bet visu topā iekļauto Latvijas uzņēmumu vidū ierindojas 7. vietā, uzrādot izaugsmi par 14 pozīcijām

TOP101.jpg

 

+ Īpašuma struktūra
Akciju kapitāls

AST reģistrētais akciju kapitāls ir EUR 395 555 050 un to veido 395 555 050 parasto akciju ar nominālvērtību EUR 1 katra. Visas AST akcijas pieder Latvijas Republikai Klimata un enerģētikas ministrijas personā (100%).

Līdzdalība citās sabiedrībās
Sabiedrības nosaukums Atrašanās vieta Uzņēmējdarbības veids AST līdzdalības īpatsvars (%)
AS "Pirmais slēgtais pensiju fonds'' Latvija Pensiju plānu pārvaldīšana 1.9%
AS "Conexus Baltic Grid"  Latvija Dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators 68.46%
+ Dalība sabiedriskajās organizācijās

AS "Augstsprieguma tīkls" ir dalībnieks šādās sabiedriskajās organizācijās:

entose_logo.png

AST dalība asociācijā ENTSOe – (Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls) sniedz iespēju piedalīties tiesību aktu, politikas dokumentu izstrādē Eiropas līmenī. Asociācijā tiek pārstāvētas 36 valstis un 43 pārvades sistēmas operatori. Tās mērķis ir strādāt pie gāzes un elektrības tirgus liberalizēšanas Eiropas Savienībā.
AST ir biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" korporatīvais biedrs kopš 2016. gada un iesaistās tās darbībā, piedaloties ikgadējā Ilgtspējas indeksa izvērtējumā, gadu no gada uzlabojot savu sniegumu tajā, kā arī piedalās institūta organizētajos labās prakses apmaiņas pasākumos (semināri, apmācības, Atbildīga biznesa nedēļa).

InCSR_logo_LV_Positive-01.png

AST dalība biedrībā "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija"(LEEA) sniedz iespēju piedalīties elektroenerģētikas un energobūvniecības tiesību aktu, politikas dokumentu un standartu izvērtēšanā un pilnveidē, personāla sertifikācijas un apmācības programmu organizēšanā, ar elektroenerģētiku saistītu zinātnisku pētījumu veikšanā un zinātniski tehnisku pasākumu organizēšanā, kā arī sadarboties ar elektroenerģētikas virziena mācību iestādēm. AST pārstāvji regulāri piedalās LEEA sēdēs, lai nodrošinātu viedokļu apmaiņu par aktualitātēm enerģētikā, tajā skaitā par energodrošību.

AST ir dalībnieks Izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācijā. Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība Eiropā iespējama, pateicoties “Association of Issuing Bodies” (AIB)

AIB logo_RGB_72dpi.png

Latvia_Logo_WorldEnergyCouncil_OrangeBlue_RGB_Large.jpg

AST ir biedrības "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas nacionālā komiteja" (PEP LNK) biedrs kopš 2016. gada. Dalība PEP LNK nodrošina informāciju par energoresursu izpēti, ieguvi, transportu, pārveidi un efektīvu izmantošanu gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
2021. gadā AST pievienojās Swedbank Biznesa ilgtspējas padomei, lai apmainītos ar zināšanām, padziļinātu izpratni par ilgtspēju un kopā ar citiem uzņēmumiem veidotu ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Swedbank_logo_logotype_emblem.png