110 kV iekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži"

Vērtēšanā
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2019/40
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

EIS, TED un IUB

Papildus informācija

Iepirkuma nolikumu var lejupielādēt EIS sistēmā.