Apakšstacijas Nr.164 "Kuldīga" 110 kV sadales ietaises pārbūve un transformatoru nomaiņa

Aktīvs
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2022/42
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/83332

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Izmaiņas
Atbildes uz jautājumiem
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Anda Kundziņa
Telefona numurs
(+371) 67725238
Jautājumi un atbildes:
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
NOLIKUMS_Kuldiga_sadalnes_ietaises_parbuve.docx
Tehniskais uzdevums ar pielikumiem.7z
Ligums_Cenu saraksts A un B.7z
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus