Finanšu rādītāji

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

  2018. gads 2019. gads 2020. gads (neauditēts)
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 193 866 184 742 147 242
EBITDA, tūkst. EUR 1 642 40 515* 44 254
Peļņa, tūkst. EUR 4 677 7 067 16 063
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 193 000 221 934 905 486
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 70 344 69 956 385 224
Aizņemtais kapitāls 0 0 202 872
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 7 216 20 422 38 068
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 3.8 1.1 4.0
EBITDA rentabilitāte 0.8% 22.0% 30.1%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 6.6% 10.1% 7.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 2.5% 3.4% 2.8%
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6 051 6 012 5 961
Vidējais darbinieku skaits 548 552 547

* Rādītāja pieaugums 2019. gadā saistīts ar SFPS 16 Noma ieviešanu un nomas atspoguļošanu kā aktīvu lietošanas tiesību amortizācija

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības (neietverot refinansējamo īstermiņa aizņēmuma daļu)
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība

Kontakti:

 

AST Finanšu un kredītu daļas vadītāja Ieva Varakalne

 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija
+371 67725453
ieva.varakalne@ast.lv