Valde

AST Valdes pienākumi un atbildība:

AST Valde pārzina un vada AST komercdarbību, kā arī atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda AST mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, Akcionāra un Akcionāru sapulces lēmumiem. AST Valdes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti. Valdes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus, nosaka statūti un Valdes nolikums.

AST Valde pārstāv AST kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.Valdes_bilde_shema.png

+Mg. sc. ing. Varis Boks - valdes priekšsēdētājs

Varis_Boks_M.jpg

Darba pieredze

2011. –  šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs

2005. – 2011.

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2000. – 2005.

AS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" sistēmvadības direktors – galvenais dispečers

2000. – 2000.

PVAS "Latvenergo" Centrālā dispečeru dienesta vadītājs - izpilddirektora vietnieks

1996. – 2000.

VAS "Latvenergo" Centrālā dispečeru dienesta vadītāja vietnieks

1996. – 1996.

AS "Rīgas siltums" valdes loceklis, Dispečeru dienesta vadītājs

1993. –1996.

VU "Latvenergo" Termofikācijas pārvaldes Dispečeru dienesta vadītājs

1992. – 1993.

AS "Dambis" galvenais enerģētiķis

1988. – 1992.

RA VEF galvenā enerģētiķa birojs, inženieris-konstruktors

Izglītība

1982. - 1989.

A. Pelšes Rīgas Politehniskais institūts, Elektriskā piedziņas un rūpniecības iekārtu automatizācijas specialitāte, inženiera elektriķa kvalifikācija

Pilnvarojuma termiņš: 31.03.2021.

+Dipl. ing. Imants Zviedris - valdes loceklis

Imants.jpg

Darba pieredze

2015. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – 2018.

AS "Conexus Baltic Grid" padomes loceklis

2014. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" tehniskais direktors

2011. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes loceklis

2011. – 2011.

AS ”Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs

2005. – 2011.

AS ”Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

2000. – 2005.

AS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" tehniskais direktors

1998. – 2000.

PVAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Ekspluatācijas un drošības tehnikas uzraudzības dienesta vadītājs

1996. – 1998.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta energotīklu dispečers

1995. – 1996.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta tehniķis

Izglītība

1993. – 1996.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroapgāde, inženieris - elektriķis

1986. – 1990.  

Rīgas industriālais politehnikums, ESM (elektrisko skaitļojamo mašīnu) iekārtas un ierīces, tehniķis - elektriķis

Pilnvarojuma termiņš: 17.12.2024.

+Mg. sc. ing. MBA Arnis Staltmanis - valdes loceklis

Arnis_Staltmanis_M.jpg

Darba pieredze
2011. – šobrīd AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis
2009. – 2011. AS "Augstsprieguma tīkls" Starptautisko projektu dienesta vadītājs
2006. – 2008. AS "Augstsprieguma tīkls" Sistēmas drošuma dienesta vadītājs
2001. – 2006. SIA "Baltijas energosistēmu dispečeru centrs" Sistēmas drošuma dienesta vadītājs
1999. – 2001.  SIA "Baltijas energosistēmu dispečeru centrs" Elektrisko režīmu un releju dienesta inženieris
1997. – 1999. "National grid" plc. (Lielbritānija), elektrostaciju pieslēgumu vadīšanas, testēšanas un modelēšanas inženieris
1993 – 1997. SIA "Baltijas energosistēmu dispečeru centrs" Elektrisko režīmu un releju dienesta inženieris
Izglītība
2003. – 2005.  Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte (sadarbībā ar Buskerudas koledžu Norvēģijā), Maģistra grāds inovācijās un uzņēmējdarbības vadībā
1994. – 1996.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroenerģētikas fakultāte, Maģistra grāds  elektroenerģētisko procesu automatizācijā

1996.

Karaliskā Tehniskā universitāte un ABB System Control (Zviedrija), 4 mēnešu stažēšanās un maģistra darba izstrāde

1993. – 1994. Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroenerģētikas fakultāte, Inženieris - elektriskās stacijas un tīkli
1990. – 1993.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroenerģētikas fakultāte, Bakalaurs - elektriskās stacijas un tīkli

Pilnvarojuma termiņš: 7.04.2021. 

+Dr. sc. ing. Gatis Junghāns - valdes loceklis

GJ_foto1_sized.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – šobrīd

Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors

2015. – 2016.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), padomes loceklis

2008. – 2015.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, valdes loceklis

2015. – 2016.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2015.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), valdes loceklis

2006. – 2014.

AS "Nordic Energy Link" (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2016.

AS "Latvenergo", Tirdzniecības daļas vadītājs

2005. – 2007.

AS "Latvenergo", projektu vadītājs

2003. – 2005.

AS "Augstsprieguma tīkls", elektroinženieris, sektora vadītājs

2000. – 2003.

AS "Sadales tīkls" (agrāk VAS "Latvenergo" struktūrvienība "Rīgas Elektrotīkls"), elektroinženieris

Izglītība

2012. – 2018.

Rīgas Biznesa Skola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2008. – 2010.

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2003. – 2008.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu doktora grāds

2001. – 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu maģistra grāds

1997. – 2001.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu bakalaura grāds

Pilnvarojuma termiņš: 24.04.2026.

+Mg. iur. Mārcis Kauliņš - valdes loceklis

Maarcis_Kaulins_M.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2015. – 2016.

AS “Latvenergo” juriskonsults

2011. – 2015.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes loceklis

2010. – 2011.

SIA “North Hub Cleaning Services” prokūrists

2004. – 2009.

SIA “Metro Capital Management” jurists

2002. – 2003.

Latvijas Universitāte, valsts iepirkuma speciālists

Izglītība

1999. – 2005.

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu profesionālā studiju programma, maģistra grāds tiesību zinātnēs

Pilnvaru termiņš: 30.04.2026