Valde

AST Valdes pienākumi un atbildība:

AST Valde pārzina un vada AST komercdarbību, kā arī atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda AST mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, Akcionāra un Akcionāru sapulces lēmumiem. AST Valdes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti. Valdes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus, nosaka statūti un Valdes nolikums.

AST Valde pārstāv AST kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.Valdes_bilde_shema.png

+ Rolands Irklis - valdes priekšsēdētājs

Darba pieredze

2023. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", valdes priekšsēdētājs

2022. – šobrīd

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Audita komitejas loceklis (eksperts)

2021. – 2023.

Valsts kontrole, valsts kontrolieris

2018. – 2022.

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija (ERRA), kursu pasniedzējs

2019. – 2021.

Eiropas enerģētikas regulatoru padome (CEER), viceprezidents

2019. – 2021.

Eiropas enerģētikas regulatoru sadarbības aģentūra (ACER), priekšsēdētāja vietnieks

2011. – 2021.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, priekšsēdētājs (2016. – 2021.), padomes loceklis (2011. – 2016.)

2015. – 2016.

Enerģētikas kopienas sekretariāts (Energy Community), konsultants

2010. – 2011.

Zvērināts advokāts

2007. – 2010 .

Latvijas Banka, juriskonsults

2003. – 2007.

Ecovis Convents Law Office, jurists

Izglītība

2017. – 2020.

Rīgas  Biznesa skola (RTU), EMBA programma

1999. – 2005.

Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija (5 gadu programma, pielīdzināma maģistra grādam)

Pilnvaru termiņš: 6.12.2028

+ Arnis Daugulis - valdes loceklis

ArnisDaugulis_200x300.jpg

Darba pieredze

2021. - šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2016. – 2021.

AS "Augstsprieguma tīkls" Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs

2015. – 2016.

Valsts kanceleja, konsultants Valsts pārvaldes politikas departamentā

2012. – 2015.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

2011. – 2011.

AS "Latvenergo", valdes konsultants

2006. – 2011.

AS "Latvenergo", valdes loceklis (informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas)

2000. – 2006.

AS "Latvenergo", Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs

Izglītība

1995. – 1998.

Stokholmas Karaliskā Tehniskā augstskola (Kungl Tekniska Hogskolan, KTH), Zviedrija, inženierzinātņu licenciāts

1990. – 1995.

Rīgas Tehniskā universitāte, elektrozinību maģistrs

Pilnvaru termiņš: 14.07.2026

+ Gatis Junghāns - valdes loceklis

GJ_foto1_sized.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2022. – šobrīd

"Baltic RCC" OÜ, padomes priekšsēdētājs, padomes loceklis

2024. – šobrīd Rīgas Tehniskā universitāte, profesors

2017. – 2023.

Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors

2015. – 2016.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), padomes loceklis

2008. – 2015.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, valdes loceklis

2015. – 2016.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2015.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), valdes loceklis

2006. – 2014.

AS "Nordic Energy Link" (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2016.

AS "Latvenergo", Tirdzniecības daļas vadītājs

2005. – 2007.

AS "Latvenergo", projektu vadītājs

2003. – 2005.

AS "Augstsprieguma tīkls", elektroinženieris

2000. – 2003.

AS "Latvenergo" struktūrvienība "Rīgas Elektrotīkls", elektroinženieris

Izglītība

2012. – 2018.

Rīgas Biznesa Skola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2008. – 2010.

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2003. – 2008.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu doktora grāds

2001. – 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu maģistra grāds

1997. – 2001.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu bakalaura grāds

Pilnvarojuma termiņš: 24.04.2026.

+ Ilze Znotiņa - valdes locekle

Darba pieredze

2024. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes locekle

2024. - šobrīd

Iekšējās drošības akadēmija, maģistra studiju programma "Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība", ko realizē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, pasniedzēja

2023. – 2024.

Starptautiskais Valūtas fonds, eksperte

2023. – 2024.

SOFRECO, eksperte

2023. – 2024.

Eiropas Komisija, eksperte

2023. – 2024.

Zvērināta advokāte

2018. – 2022.

Finanšu izlūkošanas dienests, priekšniece

2018. – 2022.

Moneyval Latvijas delegācijas vadītāja

2010. – 2017.

Deloitte Legal, partnere

2010. – 2017.

Deloitte Latvia, Juridiskā un krāpšanas novēršanas departamenta vadītāja

2008. – 2010.

AB "Znotina&Rubene", partnere

2005. – 2008.

AB "Sorainen", juriste

2001. – 2007.

Rīgas Stradiņa universitāte, lektore

2002. – 2004.

ZAB "Broks un partneri", juriste / advokāta palīdze

1997. – 2003.

Zvērināta advokāta M. Šadura birojs, juriste

1996. – 1997.

Rīgas 2. vidusskola, skolotāja

Izglītība

2004. – 2010.

Latvijas Universitāte, doktorantūras studijas

2000. – 2001.

Rīgas Juridiskā augstskola, maģistra grāds tiesību zinātnē

1995. – 2000.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

Pilnvaru termiņš: 31.01.2029

+ Imants Zviedris - valdes loceklis

Imants.jpg

Darba pieredze

2015. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – 2018.

AS "Conexus Baltic Grid" padomes loceklis

2014. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" tehniskais direktors

2011. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes loceklis

2011. – 2011.

AS ”Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs

2005. – 2011.

AS ”Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

2000. – 2005.

AS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" tehniskais direktors

1998. – 2000.

PVAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Ekspluatācijas un drošības tehnikas uzraudzības dienesta vadītājs

1996. – 1998.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta energotīklu dispečers

1995. – 1996.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta tehniķis

Izglītība

1993. – 1996.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroapgāde, inženieris - elektriķis

1986. – 1990.  

Rīgas industriālais politehnikums, ESM (elektrisko skaitļojamo mašīnu) iekārtas un ierīces, tehniķis - elektriķis

Pilnvarojuma termiņš: 17.12.2024.