Būvobjekta "Apakšstacijas "Rīgas HES" 330 kV sadalietaises pārbūve" būvuzraudzības veikšana

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2019/5-ES
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 20274465
Papildus informācija

lv_cef_cofinancing.png

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums
Formas
Tehniskā specifikācija
Būvprojekta Ģenerālplāna skice
Būvdarbu izpildes grafiks
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus