Regulēšanas pakalpojums

generation_BW.jpg

Regulēšanas pakalpojums ir palīgpakalpojums, kura ietvaros balansēšanas tirgus dalībnieki līgumā noteiktā kārtībā palielina vai samazina elektroenerģijas ražošanu to pārziņā esošajās elektroenerģijas ražošanas iekārtās vai sniedz pieprasījuma reakcijas pakalpojumu.

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus. Vairāk par sistēmas regulēšanu lasīt šeit.

Regulēšanas pakalpojumu var sniegt tirgus dalībnieks, kas noslēdzis Sistēmas palīgpakalpojuma līgumu ar AS ''Augstsprieguma tīkls'' un kura portfelī iekļautas elektrostacijas un/ vai pieprasījuma reakcijas elektroietaises, par kurām regulēšanas pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis regulēšanas pakalpojuma pieteikumu, un kuras AS “Augstsprieguma tīkls” atzinis par atbilstošām regulēšanas pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Regulatora 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4  ''Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē'' noteiktajām prasībām, un AS “Augstsprieguma tīkls”  prasībām - "Tehniskās un datu apmaiņas prasības rezervju nodrošināšanas vienībām". 

Regulēšanas pakalpojuma pieteikums – veidlapa.

Papildus visiem Baltijas regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem ir saistoši  Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi (spēkā no 1.01.2022):

Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi (spēkā līdz 1.01.2022):

 

  +Sistēmas palīgpakalpojuma līgums

  Sistēmas palīgpakalpojuma līgums tiek slēgts ar tirgus dalībnieku, kas vēlas sniegt regulēšanas pakalpojumu pārvades sistēmas operatoram. Sistēmas palīgpakalpojuma līgumā atrunā šādus galvenos jautājumus:

  • regulēšanas jaudas nodrošināšanas kārtība;
  • regulēšanas produkta aktivizācijas ietvaros piegādātās un saņemtās enerģijas tirdzniecības ar pārvades sistēmas operatoru tirdzniecības kārtība;
  • Norēķinu kārtība;
  • Sistēmas palīgapakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma noteikumu statuss un izstrādes, apstiprināšanas kārtība.
  Sistēmas palīgapakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma noteikumi

  Atbilstoši sistēmas palīgpakalpojuma līgumam, sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma noteikumi ir saistoši visiem regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem. Sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma noteikumos atrunā šādus galvenos jautājumus:

  • vispārīgie jautājumi – noteikumu mērķis, līgumā un noteikumos lietoto terminu skaidrojumi;
  • regulēšanas produktu solījumu iesniegšanas kārtība;
  • regulēšanas produktu solījumu aktivizēšana;
  • regulēšanas pakalpojuma maksas noteikšana;
  • regulēšanas pakalpojuma sniedzēja sniegtā regulēšanas pakalpojuma apjoma saskaņošana.
  Tipveida līguma formas paraugs un noteikumi
  Līguma forma un noteikumi pēdējo reizi atjaunots 01.12.2017.
  +Regulēšanas pakalpojuma sniedzēji Latvijā
  Nosaukums Reģistrācijas numurs EIK
  "AJ Power", SIA 40103780693 43X-T-AJP00010-1
  "Latvenergo", AS 40003032949 43X-T-LATVENER-K
  "Moduss Holding", SIA 50203068851 43X-TG-MHO00044Y
  "Sal-Energo", SIA 48503010734 43X-TG-SAL00042O
  "SPECTRUM BALTIC", SIA 40103879426 43X-TG-SB000036A
  "UŽAVA ENERGO", SIA 41203067181 43X-TG-UEN00046Q