image/svg+xml
MW
MW
MW

330 kV līnijas

Enerģija kustībā
Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade un Latvijas teritorijā esošo 330kV un 110kV elektropārvades līniju apkalpošana.

Kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

330 kV līnijas

Notikumi
Ziņas

Par pozitīvu sniegumu dažādības principu ieviešanā un apņēmību ceļā uz izcilību iekļaujošas darba vides veidošanā AS "Augstsprieguma tīkls" ikgadējā darba devēju Dažādības novērtējumā ir…

Ziņas

Kopumā Eiropā šajā ziemā elektroapgādes jaudas būs pietiekamas patēriņa nodrošināšanai un jaudu deficīta riski redzami tikai atsevišķās attālākās, no kopējā elektrotīkla izolētākās vietās – Īrijā…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai precizēto elektroenerģijas pārvades tarifu. AST…

Attīstība

Jaudas pietiekamības ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes ietvaros AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) sadarbībā ar starptautiski atzītiem ekspertiem pētīs iespējamā elektroenerģijas patēriņa…

Attīstība
Latvijas pārvades sistēmas vadība, attīstība un integrācija Eiropas energosistēmā
Pakalpojumi
Nodrošinām visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvades tīklam un pārvades pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem pārvades pakalpojuma tarifiem
Tehniskā ekspertīze un diagnostika
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze, vides parametru testēšana
Sistēmas pieslēgumu ierīkošana ektroenerģijas Lietotājiem un Ražotājiem. Esošo pieslēgumu atļautās slodzes palielināšana.
Balansēšanas pakalpojums
Sistēmas lietošanas, balansēšanas un balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līguma paraugi un tirgotājiem saistošie noteikumi. Informācijas par nebalansa administrēšanas maksu.
Enerģijas identifikācijas kodu piešķiršana un izsniegšana