330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2017/51-ES
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Laikrakstā "Diena"

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilvars Velbergs
Tālrunis:
22425584
Papildus informācija

Esošajiem un potenciālajiem EIS lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā, kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi:
Reģistrēšanās EIS e-konkursu apakšsistēmā;
Iepirkumu apskatīšana EIS
Reģistrēšanās nolikuma saņemšanai;
Piedāvājuma izveidošana
Piedāvājuma iesniegšana.
Tāpat informējam, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu iespējams vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā - Kontaktinformācija.

lv_cef_cofinancing.png

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums-AST2017-51-ES.pdf
Lejuplādēt dokumentus