Vispārīgās prasības būvprojektu izstrādei

AS "Augstsprieguma tīkls" ir izstrādājusi vispārīgo prasību dokumentus būvprojektu izstrādei. Šie dokumenti ir projektēšanas uzdevumu sastāvdaļas, kas jāievēro būvprojektu izstrādātājiem, projektēšanas uzdevumā būs norādes uz šiem dokumentiem.

Reģ. Nr. Nosaukums Redakcijas Nr. un datums
PUVP-85-15 Vispārīgās prasības sadalietaisei - relejaizsardzības un automātikas (RAA) daļa 02 - spēkā no 15.03.2024
01 - spēkā no 08.02.2023
PUVP-85-14 Vispārīgās prasības  AST Datu tīklam 03 - spēkā no 26.02.2024
02 - spēkā no 03.05.2023
01 - spēkā no 05.12.2022
PUVP-85-13 Vispārīgās prasības sadalietaisei - elektrotehniskā daļa  01 - spēkā no 29.11.2022
PUVP-85-12 Vispārīgās prasības pašpatēriņa tīklam 02 - spēkā no 21.02.2023
PUVP-85-11 Būvprojekta saturam un noformējumam 01 - spēkā no 22.11.2022
PUVP-80-10 Prasības drošības sistēmām objektos 02 - spēkā no 12.06.2023
01 - spēkā no 16.11.2022
PUVP-85-9 Prasības nekustamajam īpašumam (teritorija, ceļi, žogs utt.) 01 - spēkā no 15.11.2022
PUVP-85-8 Vispārīgās prasības sadlietaisei - dispečervadības sistēmas daļa 01 - spēkā no 14.11.2022
PUVP-85-7 Vispārīgās prasības operatīvā līdzsprieguma tīklam 01 - spēkā no 11.11.2022
PUVP-52-6 Vispārīgās prasības elektroenerģijas uzskaitei 01 - spēkā no 09.11.2022
PUVP-85-5 Prasības apakšstaciju vadības ēkām 03 - spēkā no 15.03.2024
02 - spēkā no 24.03.2023
01 - spēkā no 09.11.2022​​​​​
PUVP-85-4 Prasības metāla konstrukcijām un dzelzsbetona pamatiem 01 - spēkā no 07.11.2022
PUVP-85-3 Vispārīgās prasības kabeļu līnijai 01 - spēkā no 02.11.2022
PUVP-85-2 Vispārīgās prasības gaisvadu līnijai 01 - spēkā no 31.10.2022
PUVP-85-1 Vispārīgās prasības būvprojekta izstrādei 02 - spēkā no 04.04.2023