110 kV elektropārvades kabeļu līnijas LNr.210 a/st. "Torņakalns" – a/st. "Centrālā" caurlaides spējas palielināšanas būvniecības ieceres - priekšprojekta izstrāde

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/17
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Diena"

Izmaiņas
Pievienotas atbildes uz jautājumiem
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 20274465
Jautājumi un atbildes:
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums
Formas

Iepirkuma dokumenti

Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus