Pieslēgumu ierīkošanas un atļautās slodzes izmaiņu statuss

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto noteikumu "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" 6. punktam AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina informāciju par pieslēguma ierīkošanas procesu.

Pieprasītāja nosaukums Atļautā maksimālā slodze lietotājiem vai uzstādītā jauda ražotājiem, (MVA) Vieta pārvades sistēmā (līnija, apakšstacija) Tehniskie noteikumi (TN) derīgi līdz Pieslēguma ierīkošanas vai atļautās slodzes izmaiņu statuss
SIA "ENERGO WIND" 93.5 LNr.324 "Grobiņa - Klaipēda" jaunas apakšstacijas "Dunika" izbūve 20200924 Nosūtīti TN
AS "BB Partneris" 58.8 LNr.167 „Priekule – Kūmas” jaunas apakšstacijas "Audari" izbūve 20220727 Nosūtīti TN
AS "BB Partneris" 52.8 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20200924 TN izstrāde
SIA "VP Venta" 62.40 LNr.269 "Pope - Ugāle" jaunas apakšstacijas izbūve vai jauns pievienojums apakšstacijā "Ugāle" 20200924 TN izstrāde
SIA "VP Venta" 74.88 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20200924 TN izstrāde
SIA "Ventspils Wind" 66.66 LNr.260 "Ventspils - Dundaga" jaunas apakšstacijas izbūve 20200924 TN izstrāde
SIA "Gaujas koks" 10 110kV pievienojums apakšstacijā "Vangaži" 20210204 Projektēšana
SIA "WPR2" 102 LNr.171 "Smiltene - Jaunpiebalga" jaunas apakšstacijas izbūve 20220131 TN izstrāde
SIA "BRVE" 79.95 LNr.651 "Tume - Skrunda" jaunas apakšstacijas izbūve 20200924 TN izstrāde
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Džūkste" 20200924 TN izstrāde
SIA "Enercom Plus" 8.25 Apakšstacija Nr.669 "Pope", viens 110kV pievienojums 20191106 Būvniecība
SIA "Laflora" 60-90 Apakšstacijā "Miezīte" viens 110kV pievienojums 20210424 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 32 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacija Nr.6 "TEC-1" 20210424 Noslēgta vienošanās
SIA "VPSP" 55.35 LNr.167 "Priekule - Kūmas" jaunas apakšstacijas izbūve 20220128 Nosūtīti TN
AS "Latvenergo" 2x75.3 Apakšstacija Nr.2A "Ķegums-2" 110kV sadalietaise pievienojums T-5 un T-6 20220210 Nosūtīti TN
AS "Latvenergo" 113.6 Apakšstacija Nr.4 "Aizkraukle" 330kV sadalietaise pievienojums T-302 20220203 Nosūtīti TN
AS "Latvenergo" 2x56.250 Apakšstacija Nr.6 "TEC-1" 110kV sadalietaise pievienojums T-3 un T-4 20220210 Nosūtīti TN
SIA „ENERCOM” 50 Apakšstacija Nr.162 "Dundaga" viens110kV pievienojums 20201218 Nosūtīti TN
SIA "TCK" 58.8 LNr.264 "Ventspils - Kuldīga" jaunas apakšstacijas izbūve 20220317 Nosūtīti TN
SIA "TVE" 36.9 LNr.268 "Ventspils - Alsunga" jaunas apakšstacijas "Gārzde" izbūve 20220317 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 16 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Krāslava" 20210212 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 10 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Ieriķi" 20210220 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 40 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Daugavpils" 20171223 Būvniecība
SIA "4 WIND" 23.2 LNr.260 „Ventspils – Dundaga” vai LNr.269 „Pope – Ugāle” jaunas apakšstacijas "Rinda" izbūve 20210807 Nosūtīti TN
SIA "Rapsoil" 57.45 LNr.668 „Zaļā birze - Lauma” jaunas apakšstacijas izbūve 20210923 Nosūtīti TN
AS "Sadales tīkls" 6.3 Atļautās slodzes izmaiņas apakšstacijā "Viļaka" 20190507 Projektēšana
AS "Citadeles projekti" 3 LNr.237 „Imanta – Priedaine" jaunas apakšstacijas "Babīte" izbūve 20201112 Nosūtīti TN