Konkursi un stipendijas

FEIN-STEIN(plak)_webam.jpg

Lai veicinātu praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos par AS "Augstsprieguma tīkls" aktuālām tēmām, AST divas reizes gadā – rudenī un pavasarī izsludina stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studentiem noslēguma darbu izstrādei. Stipendijas apmērs vienam pretendentam ir līdz 250 EUR mēnesī un tā tiek piešķirta uz studiju nobeiguma darba izstrādes laiku.

Lai pretendētu uz stipendiju, kandidātam ir jāatbilst šādām prasībām:

 • pretendents studē kādā no AST darbības virzieniem aktuālajām jomām –elektroenerģētikā, elektrotehnikā, telekomunikācijās, informācijas tehnoloģijās;
 • pretendents studē pilna laika bakalaura, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā un viņa sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 7 (septiņi);
 • pretendents izvēlas izstrādāt studiju noslēguma darbu par AST piedāvātu tēmu vai piedāvā savu tēmu, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestāde;
 • pretendents nav AST darbinieks;
 • ja pretendents vienlaicīgi ir AST praktikants, stipendija netiek piešķirta laikā, kad stipendiāts saņem AST stipendiju par praksi AST.

Ar pilnu prasību aprakstu stipendiju saņemšanai ir iespējams iepazīties stipendiju konkursa nolikumā.

2020. gada rudenī (pieteikšanās līdz 15. novembrim) AST ka aktuālās pretendēšanai uz stipendiju ir noteicis šādas darbu tēmas:

 • apakšstacijas rekonstrukcijas risinājumi - 110kV līnijas relejaizsardzības rekonstrukcija;
 • apakšstacijas rekonstrukcijas risinājumi - 110kV transformatora relejaizsardzības rekonstrukcija;
 • patēriņa reakcijas veicināšana energosistēmā;
 • pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru sadarbības modeļa pilnveidošana, lai veicinātu izkliedētās ģenerācijas attīstību;
 • PMU (Phasor Management Unit) iekārtu izmantošanas iespējas Baltijas pārvades sistēmas darbības novērtēšanā;
 • finansiālo pārvades tiesību (FTR-Option) efektivitātes un nepieciešamības novērtējums Baltijā;
 • patēriņa reakcijas agregācijas modeļu izvērtējums;
 • Baltijas balansēšanas tirgus attīstības iespējas;
 • vēja enerģijas attīstības potenciāls Baltijas energosistēmā;
 • tirdzniecībai piešķirtās starpsavienojumu kapacitātes palielināšanas iespēju analīze;
 • elektroenerģijas cenu modelēšana vairumtirgū ar pieaugošu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energosistēmā;
 • inerce Baltijas energosistēmā un frekvences kvalitātes nodrošināšana;
 • reaktīvās jaudas kompensācija energosistēmā.

Lai pieteiktos stipendijai, aicinām līdz 15. novembrim aizpildīt tālāk redzamo anketu. Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs stipendiju konkursa komisija un lēmumu katram pretendentam paziņos individuāli.

Ja ir radušies jautājumi par stipendiju konkursu, lūdzam rakstīt AST Personāla daļai personals@ast.lv

Dokumenti:

Pieteikums AST stipendiju konkursam

Ar * atzīmēti obligāti aizpildāmie lauki

DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
Vidējā atzīme kopš studiju uzsākšanas ar vienu ciparu aiz komata

Lūdzam pievienot datni, kas apliecinātu sekmes kopš studiju uzsākšanas

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 128 MB
Atļautie failu paplašinājumi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzu pievienot CV

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 128 MB
Atļautie failu paplašinājumi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzam pievienot izglītības iestādes rekomendāciju

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 128 MB
Atļautie failu paplašinājumi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzam pievienot izglītības iestādes apliecinājumu par Pretendenta piedāvātās tēmas saskaņošanu gadījumā, ja Pretendents AS "Augstsprieguma tīkls" stipendiju konkursam piedāvā savu tēmu par kādu no stpendiju Nolikuma 1.4.punktā minētajiem procesiem

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 128 MB
Atļautie failu paplašinājumi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzam pievienot datni ar studiju darba projektu. Projektam jāsniedz ieskats sekojošos ar plānoto pētījumu saistītos jautājumos:
 • izvirzītie mērķi un to pamatojums;
 • tēmas aktualitāte;
 • risināmie jautājumi;
 • metodes;
 • darba grafiks.

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 128 MB
Atļautie failu paplašinājumi: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Piekrītu savu pieteikuma formā ievadīto personas datu apstrādei un uzglabāšanai AST datu bāzē divus gadus ar mērķi tos izmantot AST nākotnes personāla atlases u.c. konkursos, saņemot darba un sadarbības piedāvājumus pieteikuma formā norādītajos saziņas līdzekļos.
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.

Ja ir radušies jautājumi par stipendiju konkursu, lūdzam rakstīt AST Personāla daļai personals@ast.lv