Elektroenerģijas tirgus apskats

2022. gada aprīlī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 109,40 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 33,4% mazāk nekā martā, bet attiecībā pret 2021. gada aprīli cena ir par 251% augstāka.

Būtiskākais aprīlī
  • Aprīlī Latvijā saražotas 657 689 MWh elektroenerģijas, kas ir par 43% vairāk nekā martā un par nepilnu procentu vairāk nekā pirms gada, savukārt elektroenerģijas patēriņš Latvijā bija 582 651 MWh, kas ir par 12% mazāk nekā martā un par nepilnu procentu vairāk nekā pirms gada;
  • Pirmo reizi kopš pagājušā gada aprīļa Latvijā izdevies saražot par 13% vairāk elektroenerģijas nekā patērēt, tādējādi aprīlī Latvija kļuva par elektroenerģijas eksportētājvalsti; 
  • Ražošanas apjoma pieaugums Latvijā ir saistāms ar pavasara paliem: lielās ūdens pieplūdes dēļ ģenerācija Daugavas HES bija par 58% augtāka nekā martā, savukārt attiecībā pret pagājušā gada aprīli tā pieaugusi par 10,4%. Ūdens pieplūdi Daugavā stimulēja arī tas, ka aprīlī, saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, nokrišņu daudzums bija par 9% augstāks nekā ilggadīgo novērojumu norma;
  • Augsto izmaksu dēļ aprīlī lielās koģenerācijas stacijas praktiski nedarbojās – tajās saražots par 9% mazāk nekā martā un par 58% mazāk nekā pirms gada;
  • Būtiski - par 72,6% - pieaudzis vēja elektrostaciju izstrādes apjoms attiecībā pret martu, savukārt pret 2021. gada aprīli tas samazinājies par 15,8%;
  • Aprīlī gan Baltijā, gan arī starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos, gan arī Eiropā elektroenerģijas cenas samazinājās, caurmērā sasniedzot 2021. gada novembra cenu līmeni;
  • Aprīlī otro reizi kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijā fiksēta ievērojami zemāka elektroenerģijas cena nekā Ziemeļvalstīs - NordPool biržas sistēmas cena, ko veido Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas vidējā cena, bija 133,80 EUR/MWh jeb par 24,40 EUR/MWh augstāka nekā Latvijā. Iepriekš Latvijā zemāka elektroenerģijas cena attiecībā pret Ziemeļvalstīm fiksēta tikai vienu reizi - 2019. gada martā, kad starpība bija nebūtiska - 0,79 EUR MWh. Latvijā zemāka cena veidojās, pateicoties augstajai atjaunojamo energoresursu - hidroelektrostaciju un vēja elektrostaciju izstrādei;
  • Aprīlī samazinājās elektroenerģijas imports uz Baltiju: no Eiropas importēts par 15% mazāk jeb kopumā 938 152 MWh, no Krievijas - par 5% mazāk jeb kopumā 209 113 MWh, savukārt, salīdzinājumā ar 2021. gada aprīli, vērojams importa pieaugums no Eiropas par 24% un importa kritums no Krievijas 37% apmērā.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Daugavas HES

555 702

58%

503 198

Termoelektrostacijas*

20 533

-9%

49 047

Vēja elektrostacijas

13 389

73%

15 905

Koģenerācija (līdz 10MW)

10 006

-28%

25 119

Biomasa (līdz 10MW)

26 190

-24%

30 422

Biogāze (līdz 10MW)

20 291

0%

23 363

Mazās HES (līdz 10MW)

11 037

14%

7 832

Saules elektrostacijas

540

27%

267

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

657 689

43%

655 152

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

295 846

-42%

290 072

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

370 884

16%

363 868

Latvijas elektroenerģijas saldo

75 037 (iztrūkums)

139%

73 796 (iztrūkums)

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

582 651

-12%

581 356

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

113%

42.4 (procentpunkti)

113%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2021. gada Aprīlis EUR/MWh

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

79,36

-8%

36,76

2,11

291,22

18,91

162,99

NP Igaunija

100,66

-33,4%

43,60

5,00

291,43

20,63

172,57

NP Latvija

109,40

-34,6%

43,60

5,00

291,43

20,63

222,79

NP Lietuva

116,46

-31,6%

44,74

5,00

295,43

20,63

227,54

NP Zviedrija (SE4)

110,11

-24%

42,46

2,11

295,43

18,91

227,54

Polija

124,21

-12%

59,3

19,40

290,37

59,30

187,60

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%), 2021. gada Aprīlis

NPS FI & EE

62%

28,2

67%

NPS EE & LV

91,1%

9,5

100,0%

NPS LV & LT

88%

-8,6

91%

NPS LT & SE4

83%

16,3

82%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

70%

8

23,1%

100,0%

EE -> LV

59%

-25

20,0%

98,9%

LT -> LV

0%

0

0,0%

0,0%

PL->LT

2%

-3

0,0%

30,6%

LT->PL

79%

19

9,8%

100,0%

SE4->LT

67%

-4

7,1%

100,0%

FI->EE

85%

-10

47,7%

99,9%

LV>EE

0%

0

0,0%

3,6%

EE>FI

0%

0

0,0%

0,0%

LKAL>LT

97%

-3

54,4%

100,0%

LT>SE4

1%

-0

0,0%

10,1%

LRI>LV

98%

-2

50,0%

100,0%

Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Aprīlis 2022, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

209113

-5%

329616

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

938152

-15%

755351

No Polijas

6576

-60%

19279

No Zviedrijas

308973

-15%

196195

no Somijas

622603

-14%

539878

Balansēšanas tirgus Baltijā
Balansēšanas enerģijas cenas

Nebalansa cena

Aprīlis 2022, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Aprīlis 2021, EUR/MWh

Igaunija

114,92

-31%

39,84

Latvija

114,74

-31%

39,84

Lietuva

114,95

-31%

40,09

Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

759,47

759,47

759,47

759,47

759,47

759,47

Zemākā cena, EUR/MWh

-321

-321

-321

-321

-321

-321

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

1898

-39%

2832

26%

Latvija

2426

-38%

6856

25%

Lietuva

7413

-3%

5708

2%

Somija

1392

140%

3433

471%

Zviedrija

1475

-14%

7853

90%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

762

369

-9%

-8%

0%

0%

Igaunija

25

24

-8%

-38%

5%

32%

Latvija

133

143

-2%

16%

5%

4%

Lietuva

604

203

-10%

-15%

0%

11%


Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.​

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.