Elektroenerģijas tirgus apskats

Oktobrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā sasniedza 106,40 EUR par megavatstundu, kas ir par 13,8% mazāk nekā septembrī, bet attiecībā pret 2020. gada oktobri cena ir 2,8 reizes augstāka. Kopumā Latvijā saražotas 279 064 MWh elektroenerģijas, Latvijas patēriņš bija 614 138 MWh, kā rezultātā Latvijas patēriņš ar vietējiem energoresursiem tika nosegts 45,43% apmērā.

Būtiskākais oktobrī
  • Oktobrī vidējā elektroenerģijas cena Latvijā saruka par 13,8%, bet vēljoprojām to veido trīsciparu skaitlis, tādējādi tā ir otrā augstākā vidējā mēneša cena kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijā - augstāka bija tikai iepriekšējā mēnesī 
  • Cenu samazinājumu Baltijā vidēji par 13% ietekmēja plašāka strapsavienojumu pieejamība, kā arī zemākas cenas Ziemeļvalstīs - imports no Zviedrijas uz Baltiju oktobrī pieauga par 135%, kamēr no Polijas, kur cenas bija augstākas, imports uz Baltiju samazinājās par 69%;
  • Imports no Eiropas Savienības valstīm uz Baltiju, salīdzinot ar septembri, palielinājās par 122% - importētas 1 147 276 MWh elektroenerģijas, savukārt imports no Krievijas audzis par 60% - kopumā importētas 312 290 MWh;
  • Kaut arī Ziemeļeiropā cenas oktobrī samazinājās, citās Eiropas valstīs turpinās cenu kāpums;
  • Atsevišķās dienās oktobrī bija vērojama gadalaikam raksturīgi cenu kritumi rudens vētru dēļ – to rezultātā krasi pieauga vēja staciju izstrāde, kas savukārt īslaicīgi ietekmēja cenas ne tikai valstīs ar lielu vēja ģenerācijas īpatsvaru, bet arī plašākā reģionā. Kopumā Latvijā vēja staciju izstrāde ir augusi par 59% attiecībā pret septembri.
  • Lielākais ražošanas apjoma kritums novērojams lielajās koģenerācijas stacijās - par 39%, savukārt par 16% pieaudzis ražošanas apjoms Daugavas HES.
Latvijā saražotās un patērētās elektroenerģijas bilance

Latvijā saražotā elektroenerģija

Oktobris 2021, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2020, MWh

Daugavas HES

90 896

16%

112 009

Termoelektrostacijās*

105 661

-39%

119 444

Vēja elektrostacijās

17 422

59%

14 040

Koģenerācija (līdz 10MW)

11 392

-14%

2 7198

Biomasa (līdz 10MW)

29 686

36%

31 830

Biogāze (līdz 10MW)

20 217

0%

25 706

Mazās HES (līdz 10MW)

3 642

34%

3 329

Saules elektrostacijas

146

-42%

78

Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms

279 064

-13%

333 635

* Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

 

Oktobris 2021, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2020, MWh

Latvijas pārvades tīklā importētā[1] elektroenerģija

544 723

-6%

409 046

No Latvijas pārvades tīkla eksportētā[2] elektroenerģija

209 649

-33%

124 002

Latvijas elektroenerģijas saldo

 335 074 (iztrūkums)

26%

285 045 (iztrūkums)

 

Oktobris 2021, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2020, MWh

Latvijas elektroenerģijas patēriņš[3]

614 138

4%

618 679

Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas

45%

- 9.37 (procentpunkti)

54%

Starpsavienojumu noslodze un elektroenerģijas cenas

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

 Vidējā mēneša cena, 2020. gada oktobris EUR/MWh,

Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh

Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh

NP Somija

64,84

-27,0%

31,08

0,07

280,41

9,10

157,57

NP Igaunija

105,61

-13,7%

37,62

0,07

280,41

19,10

178,40

NP Latvija

106,40

-13,8%

37,72

0,07

280,41

19,10

187,58

NP Lietuva

108,91

-12,1%

37,72

0,07

347,54

19,10

220,45

NP Zviedrija (SE4)

86,2

-29,0%

26,27

-1,97

347,54

9,10

220,45

Polija

103,24

1,0%

52,20

49,58

262,01

62,54

143,43

Cenu salīdzinājums Baltijas starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%), 2020. gada oktobris

NPS FI & EE

27,0%

10,2

67,0%

NPS EE & LV

98,4%

1,9

99,5%

NPS LV & LT

94,0%

-3,4

100%

NPS LT & SE4

48,0%

-29,7

45,0%

Baltijas starpsavienojumu noslogotība

Starpsavienojumi

Vidējā mēneša noslogotība %

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā

LV -> LT

48%

-6

15,1%

95,6%

EE -> LV

64%

-3

34,4%

89,0%

LT -> LV

1%

1

0,0%

10,4%

PL->LT

7%

-19

0,0%

35,2%

LT->PL

63%

30

23,1%

100%

SE4->LT

80%

35

10,1%

100%

FI->EE

94%

-3

69,0%

100%

LV>EE

0%

0

0,0%

0,4%

EE>FI

0%

0

0,0%

0,0%

LKAL>LT

100%

2

69,0%

100%

LT>SE4

3%

-3

0,0%

33,3%

LRI>LV

95%

-2

74,7%

100%

 Elektroenerģijas imports uz Baltiju

 

Oktobris 2021, MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Oktobris 2020, MWh

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju

312 290

60%

354 360

Imports no ES valstīm uz Baltiju, tai skaitā:

1 147 276

22%

912 287

No Polijas

23 894

-69%

23 271

No Zviedrijas

418 762

135%

366 375

no Somijas

704 620

2%

522 641

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV - Latvija tirdzniecības apgabals, LT - Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE - Igaunijas tirdzniecības apgabals, PL - Polijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, AT - Austrijas tirdzniecības apgabals, BE - Beļģijas tirdzniecības apgabals, DE-LU - Vācijas - Luksenburgas tirdzniecības apgabals, FR - Francijas tirdzniecības apgabals, NL - Nīderlandes tirdzniecības apgabals, DK1 un DK2 - Dānijas 1. un 2. tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals, LRI - Latvijas - Krievijas importa tirdzniecības apgabals.

Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.

+Balansēšanas tirgus Baltijā: cenas un apjomi
Augstākās un zemākās solījumu cenas

 

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena, EUR/MWh

462,27

280,41

462,27

280,41

462,27

347,54

Zemākā cena, EUR/MWh

0,07

-35,9

0,07

-35,9

0,07

-35,9

 Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

 

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Aktivizētā enerģija, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, %

Igaunija

2078

3641

65%

41%

Latvija

3044

2614

-15%

60%

Lietuva

8287

4885

53%

-26%

Somija

386

4318

306%

17%

Zviedrija

626

5042

-24%

-35%

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltijas valstis kopā

803

310

6%

-17%

0%

2%

Igaunija

21

37

37%

-38%

0%

10%

Latvija

143

54

0%

14%

8%

57%

Lietuva

639

219

7%

-18%

0%

16%