330 kV autotransformatora piegāde apakšstacijai „Tume”

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST500300S/16-98/60
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Diena”, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā ted.europa.eu

Izmaiņas
Vienošanās par grozījumiem
Kontakti
Vārds, Uzvārds
Juris Gavronskis
Telefona numurs
(+371) 29236374
Papildus informācija

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

lv_cef_cofinancing.png

Rezultāti
Līguma grozījumi nepieciešami, jo neparedzētu apstākļu dēļ tika kavēta infrastruktūras izbūve objektā, kas nepieciešama iekārtu piegādei un montāžai