110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Jāņciems", "Kandava" un "Ķeguma HES-2"

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST500300S/16-100/62
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Diena” un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Aivis Kapče
Telefona numurs
(+371) 27885844
Vārds, Uzvārds
Juris Gavronskis
Telefona numurs
(+371) 29236374
Papildus informācija

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

lv_cef_cofinancing.png