Revīzijas komiteja

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbojas Revīzijas komiteja trīs locekļu sastāvā - to veido divi neatkarīgie locekļi un viena no AST padomes atkarīgā locekle. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei.

AST Revīzijas komitejas galvenā loma ir nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

AST Revīzijas komitejas darbības mērķi un uzdevumi, darbības principi, tiesības un atbildības ir definētas AST Revīzijas komitejas nolikumā.

+Andris Puriņš - neatkarīgais Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

Purins200x300.jpg

Darba pieredze
2022. - šobrīd Vidzemes Augstskola, padomes loceklis

2020. – šobrīd

VAS "Latvijas Pasts" Finanšu direktors

2019. – 2019.

VAS "Latvijas Pasts" Iekšējā audita direktors

2011. – 2019.

AS " KPMG Baltics" Asociētais direktors, kā arī citi amati

2010. – 2011.

AS "Air Baltic Corporation" Korporatīvo atskaišu kontrolieris

2008. – 2010.

SIA "Riga Capital" Vecākais analītiķis

2007. – 2008.

SIA "Tet" Korporatīvās attīstības analītiķis

Izglītība

2016. – 2017.

Londonas Universitāte, maģistra grāds profesionālajā grāmatvedībā

2016. Sertificētu grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) biedrs, FCCA jeb vecākais biedrs kopš 2021. gada

2004. – 2008.

Rīgas Ekonomikas augstskola, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā

2005. – 2006.

University of Southampton, sertifikāts par augstāko izglītību ekonomikā

Pilnvaru termiņš: no 2022. gada 2. februāra līdz 2025. gada 1. februārim (ieskaitot).

+Ivars Blumbergs - neatkarīgais Revīzijas komitejas loceklis

Blumbergs200x300.jpg

Darba pieredze
2021. – šobrīd VAS "Latvijas Pasts", padomes loceklis

2021. – šobrīd

AS "Virši – A", padomes loceklis

2021 - šobrīd SIA "Naftimpeks", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors
2021 - šobrīd SIA "PARS Termināls", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors

2005. – 2020.

SIA "ORLEN Latvija", uzņēmuma vadītājs, valdes loceklis

2014. – 2020.

SIA "ORLEN Eesti", padomes loceklis

2018. –  2021.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, valdes loceklis

2004.– 2005.

SIA "ORLEN Latvija", Finanšu direktors

2001. – 2003.

SIA "Tele 2", Finanšu direktors

1996. – 2001.

Zvērināts revidents

Izglītība

2011.

Stockholm School of Economics in Riga, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (EMBA)

1998.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā

Pilnvaru termiņš: no 2022. gada 2. februāra līdz 2025. gada 1. februārim (ieskaitot).

+Aigars Ģērmanis - no AST padomes atkarīgais Revīzijas komitejas loceklis
Aigars_Gjeermanis_M.jpg
Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes loceklis

2021. – šobrīd SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja vietnieks

2010. – šobrīd

SIA "DPMC Baltic", valdes priekšsēdētājs

2018. – 2019.

IMMER GROUP (Ukraina), attīstības direktors

2014. – 2018.

AMBER BEVERAGE GROUP, valdes loceklis, komercdirektors

2009. – 2013.

SANITEX GROUP (Latvija/Igaunija), valdes priekšsēdētājs

2004. – 2009.

PROCTER & GAMBLE Marketing Latvia (atbildība par Baltijas tirgu), valdes priekšsēdētājs

Izglītība

1998. – 2000.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē

1993. – 1997.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds biznesa vadībā

Pilnvaru termiņš: no 2022. gada 2. februāra līdz 2025. gada 1. februārim (ieskaitot).