Revīzijas komiteja

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbojas Revīzijas komiteja trīs locekļu sastāvā - to veido divi neatkarīgie locekļi un viena no AST padomes atkarīgā locekle. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei.

AST Revīzijas komitejas galvenā loma ir nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

AST Revīzijas komitejas darbības mērķi un uzdevumi, darbības principi, tiesības un atbildības ir definētas AST Revīzijas komitejas nolikumā.

+Andris Puriņš - neatkarīgais Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

Purins200x300.jpg

Darba pieredze

2020. – šobrīd

VAS "Latvijas Pasts" Finanšu direktors

2019. – 2019.

VAS "Latvijas Pasts" Iekšējā audita direktors

2011. – 2019.

AS " KPMG Baltics" Asociētais direktors, kā arī citi amati

2010. – 2011.

AS "Air Baltic Corporation" Korporatīvo atskaišu kontrolieris

2008. – 2010.

SIA "Riga Capital" Vecākais analītiķis

2007. – 2008.

SIA "Tet" Korporatīvās attīstības analītiķis

Izglītība

2016. – 2017.

Londonas Universitāte, maģistra grāds profesionālajā grāmatvedībā

2016. Sertificētu grāmatvežu asociācijas (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) biedrs, FCCA jeb vecākais biedrs kopš 2021. gada

2004. – 2008.

Rīgas Ekonomikas augstskola, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā

2005. – 2006.

University of Southampton, sertifikāts par augstāko izglītību ekonomikā

Pilnvaru termiņš: no 2021. gada 22. septembra līdz 2024. gada 21. septembrim (ieskaitot).

+Ivars Blumbergs - neatkarīgais Revīzijas komitejas loceklis

Blumbergs200x300.jpg

Darba pieredze

2021. – šobrīd

AS "Virši – A", padomes loceklis

2021 - šobrīd SIA "Naftimpeks", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors
2021 - šobrīd SIA "PARS Termināls", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors

2005. – 2020.

SIA "ORLEN Latvija", uzņēmuma vadītājs, valdes loceklis

2014. – 2020.

SIA "ORLEN Eesti", padomes loceklis

2018. – šobrīd

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

2004.– 2005.

SIA "ORLEN Latvija", Finanšu direktors

2001. – 2003.

SIA "Tele 2", Finanšu direktors

1996. – 2001.

Zvērināts revidents

Izglītība

2011.

Stockholm School of Economics in Riga, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (EMBA)

1998.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā

Pilnvaru termiņš: no 2021. gada 22. septembra līdz 2024. gada 21. septembrim (ieskaitot).

+Madara Melne - no AST padomes atkarīgā Revīzijas komitejas locekle
Madara_Melne_M.jpg
Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes locekle

2014. – šobrīd

SIA "CatchSmart", stratēģiskā direktore

2012. – 2014.

Fridberg Nordic Timber Ltd., izpilddirektore

2009. – šobrīd

SIA "Baltic Transport Lines", izpilddirektore

2008. – 2009.

Riga Wood France Ltd. (Francija), pārdošanas menedžera asistente

2007. – 2009.

AS "Latvijas Finieris", pārdošanas menedžera asistente

Izglītība

2006. – 2010.

Latvijas Universitāte, profesionālais bakalaura grāds ekonomikā un ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja kvalifikācija

2007.

ESC Troyes – Champagne School of Management (Francija), uzņēmējdarbības vadības bakalaurs (BBA), Starptautiskā uzņēmējdarbība

Pilnvaru termiņš: no 2021. gada 22. septembra līdz 2024. gada 21. septembrim (ieskaitot).