Revīzijas komiteja

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbojas Revīzijas komiteja trīs locekļu sastāvā - to veido divi neatkarīgie locekļi un viens no AST padomes atkarīgais loceklis. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei.

AST Revīzijas komitejas galvenā loma ir nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

AST Revīzijas komitejas darbības mērķi un uzdevumi, darbības principi, tiesības un atbildības ir definētas AST Revīzijas komitejas nolikumā.

+Roberts Ikaunieks - neatkarīgais Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

RI_WEB.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

SIA Roedl & Partner (Latvija)- asociētais partneris, valdes loceklis, zvērināts revidents

2011. – šobrīd

Rödl & Partner GmbH (Vācija) – starptautiskās audita komandas sastāva loceklis

2002.– 2011.

Ernst & Young B, revīzijas projektu vadītājs

2001. – 2002.

Ventspils pilsētas dome, Ekonomikas nodaļas galvenais speciālists

Izglītība

2002. – 2004.

Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

1998. – 2002.

Ventspils Augstskola, Bakalaura grāds (uzņēmējdarbība un grāmatvedība)

Pilnvaru termiņš: no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).

+Ivars Blumbergs - independent member of the Audit Committee

Blumbergs200x300.jpg

Work experience
2021 – Present Member of the Supervisory Board, VAS Latvijas pasts

2021 – Present

Member of the Supervisory Board, AS Virši – A

2021 - Present Director for the Distribution of Internal Market Products, SIA "Naftimpeks"
2021 - Present Director for the Distribution of Internal Market Products, SIA "PARS Termināls"

2005 – 2020

Managing Director and Member of the Board, SIA ORLEN Latvija

2014 – 2020

Member of the Supervisory Board, SIA ORLEN Eesti

2018 – 2021

Member of the Board, Latvian Fuel Traders Association

2004 – 2005

CFO, SIA ORLEN Latvija

2001 – 2003

Finance Director, SIA Tele 2

1996 – 2001

Sworn auditor

Education

2011

Stockholm School of Economics in Riga, Professional Master's Degree in Business Administration (EMBA)

1998

University of Latvia, Master’s Degree in Economics

The term of office is from 8 March 2023 to 7 March 2026 (inclusive)

+Aigars Ģērmanis - member of the Audit Committee dependent on the AST Supervisory Board

Aigars_Gjeermanis_M.jpg

Work experience

2019 — Present

AS ‘Augstsprieguma tīkls’, member of the Supervisory Board

2021 — Present SIA 'Rīgas meži', Deputy Chairman of the Supervisory Board

2010 — Present

SIA DPMC Baltic, board chairman

2018 — 2019

IMMER GROUP (Ukraine), development director

2014 — 2018

AMBER BEVERAGE GROUP, board member, commercial director

2009 — 2013

SANITEX GROUP (Latvia / Estonia), board chairman

2004 — 2009

PROCTER & GAMBLE Marketing Latvia (Responsibility for the Baltic Market), board chairman

Education

1998 — 2000

University of Latvia, master’s degree in Management Science

1993 — 1997

University of Latvia, bachelor’s degree in Business Management

The term of office is from 8 March 2023 to 7 March 2026 (inclusive)