330 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Krustpils"

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2017/72
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Anda Kundziņa
Telefona numurs
(+371) 67725238
Iepirkuma dokumenti:
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus
Rezultāti
Līgums ar ārvalsts komersanta Siemens Osakeyhtio filiāli Latvijā par 330 kV elektroiekārtu piegādi apakšstacijai "Krustpils", paredzot kopējo līguma summu līdz EUR 1 286 154.00 (viens miljons divi simti astoņdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro) bez PVN.
Līguma grozījumi

2018. gada 22. janvārī noslēgtajā līgumā Nr.AST2018/24 par 330 kV elektroiekārtu piegādi apakšstacijai "Krustpils" tika veikti līguma grozījumi saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ.