330/110 kV gaisvadu līniju balstu maiņa un uzturēšanas remontu darbi 2018. gadā

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2017/111
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilvars Velbergs
Tālrunis:
22425584
Amats
Līniju dienesta vecākais meistars
Telefona numurs
(+371) 27890465
Papildus informācija

Esošajiem un potenciālajiem EIS lietotājiem ir pieejamas interaktīvas apmācības darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, kurās ar īsu video pamācību palīdzību pa soļiem izskaidrots, kādas darbības jāveic piegādātājiem, lai tie varētu iesniegt savus piedāvājumus e-konkursu sistēmā, kā arī pieejami citi ar apakšsistēmas lietošanu saistītie skaidrojumi:
Reģistrēšanās EIS e-konkursu apakšsistēmā;
Iepirkumu apskatīšana EIS
Reģistrēšanās nolikuma saņemšanai;
Piedāvājuma izveidošana
Piedāvājuma iesniegšana.
Tāpat informējam, ka neskaidrību vai jautājumu gadījumā par e-konkursu apakšsistēmas izmantošanu iespējams vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentā - Kontaktinformācija.

Jautājumi un atbildes:
31.01.2018
31.01.2018
Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Nolikums
IV-Darbu izpildes un tehniskie noteikumi_14122017.docx
Forma I.docx
Forma II.docx
Forma III.docx
Forma IV.docx
Nodrosinajuma forma.docx
Piedavajuma vestule.docx
Pieteikuma_vestule-AST2017-111.docx
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus