110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai “Daugavpils”

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST500300S/16-121/1
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Diena”, Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā ted.europa.eu

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Anda Kundziņa
Telefona numurs
(+371) 67725238
Papildus informācija

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

Līguma grozījumu pamatojums:

Ņemot vērā, ka šunta reaktoru uzstādīšana apakšstacijā "Daugavpils" nav ekonomiski izdevīga, Piegādātājs samazināja piegādes apjomu no līguma izslēdzot attiecīgas pozīcijas. Veicot atkārtotu piedāvājumu salīdzināšanu, samazinot piegādes apjomus no līguma izslēdzot šunta reaktorus un ar tiem saistītās iekārtas, Piegādātāja piedāvājums joprojām ir saimnieciski visizdevīgākais.