110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka"

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2018/78
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Laikrakstā "Diena"

IUB, EIS un TED

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
NOLIKUMS_Vilaka_iekartas.pdf
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus