FIDIC inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana būvobjektam "Apakšstacijas Nr.164 "Kuldīga" 110 kV āra sadales ietaises pārbūve un 110 kV transformatoru nomaiņa"

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2023/155-ES
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv
Informatīvs paziņojums publicēts:

Elektronisko iepirkumu sistēma

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Diena"

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Ilze Strika
Telefona numurs
(+371) 20274465
Papildus informācija

    

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Sarunu procedūras nolikums
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus