Aktualitātes

Arhīvs
Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis auditētos pārskatus par 2022. gadu - AST Koncerna finanšu pārskatu, AST Koncerna Ilgtspējas pārskatu, kā arī AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu. Ar minētajiem ziņojumiem iespējams iepazīties AST mājas…

Finanšu informācija

27. aprīlī vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) akcionāru sapulcē ievēlēta Conexus padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti septiņi padomes locekļi.

Padomes locekļu amatā atkārtoti tika ievēlēti…

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P)  publicējusi finanšu ziņojumu, saglabājot Latvijas pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) kredītreitingu A- ar stabilu perspektīvu.

Ar "S&P Global Ratings" finanšu ziņojumu iespējams iepazīties AST mājas lapas sadaļā "…

Finanšu informācija

No 2023. gada 1. augusta AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) valdes priekšsēdētājas amatu atstās Gunta Jēkabsone, un jau tuvākajā laikā AST padome plāno izsludināt atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu.

“Augsti vērtējami gan AST sasniegtie rezultāti Guntas Jēkabsones vadīšanas laikā, gan arī viņas ieguldījums…

Finanšu informācija

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka Conexus akcionāru sapulce notiks 2023. gada 27. aprīlī, plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, pieslēgšanos nodrošinot arī tiešsaistē.

Akcionāru sapulces darba kārtībā tiks ietverti Conexus valdes,…

Finanšu informācija

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka 2023. gada martā ir saņemts Conexus padomes locekles  Yukiko Fujii iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu ar 2023. gada 26. aprīli.

Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu jautājumu…

Uzzini visu pirmais

Saņem jaunumus e-pastā
Tava e-pasta adrese