"S&P Global Ratings" publicējusi finanšu ziņojumu, paaugstinot AS "Augstsprieguma tīkls" nākotnes perspektīvu uz pozitīvu un saglabājot kredītreitingu A-

Finanšu informācija

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" (S&P)  publicējusi finanšu ziņojumu, saglabājot nemainīgi augstu Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ilgtermiņa kredītreitingu A- līmenī un paaugstinot tā nākotnes perspektīvu no stabilas uz pozitīvu.

Ar "S&P Global Ratings" finanšu ziņojumu iespējams iepazīties AST mājas lapā: https://www.ast.lv/lv/content/kreditreitings