Conexus padome valdē ievēl Inčukalna PGK vadītāju Dimiņu

Finanšu informācija

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (Conexus) padome 2023. gada 27. decembra sēdē pieņēma lēmumu no 2024. gada 1. janvāra uz piecu gadu termiņu ievēlēt Conexus valdē esošo Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) vadītāju Rinaldu Dimiņu.

Atklātu konkursu uz valdes locekļa (tehniskā direktora) amatu organizēja Nominācijas komisija Conexus padomes priekšsēdētāja Ilmāra Šņucina un padomes locekļa Viktora Sentuhovska sastāvā, kā konsultantu piesaistot augsta līmeņa vadītāju atlases uzņēmumu “Pedersen & Partners”.

Konkurss tika izsludināts 2023. gada 3. oktobrī Conexus tīmekļvietnē un linkedin.com ar pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 23. oktobrim. Kopumā pieteikumus uz valdes locekļa (tehniskā direktora) amatu iesniedza 21 kandidāts.

Atlases process tika organizēts piecās kārtās un kandidātu vērtēšana notika atbilstoši Nominācijas komisijas nolikumā noteiktajam saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, pamatojoties uz nepieciešamo kompetenču, prasmju un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa pirmajā kārtā konsultants veica kandidātu iesniegto dokumentu izskatīšanu un atbilstības pārbaudi, dalībai otrajā kārtā izvirzot 16 kandidātus. Konkursa otrajā kārtā noritēja konsultanta organizētas intervijas ar kandidātiem, tālākai dalībai izvirzot 8 kandidātus.

Konkursa trešajā kārtā Nominācijas komisija veica padziļinātas, daļēji strukturētas intervijas ar kandidātiem angļu valodā, kandidātiem sagatavojot arī prezentāciju no tehniskā direktora skatupunkta atbilstoši Nominācijas komisijas dotajam uzdevumam. Tālākai dalībai tika izvirzīti 2 kandidāti.

Konkursa ceturtajā kārtā tika veikta testēšana ar analītisko un personības testu palīdzību (HOGAN), iesniegto atsauksmju pārbaude. Apkopojot vērtēšanas rezultātus, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu iesniegt izskatīšanai Conexus padomes sēdē informāciju par abiem kandidātiem galīgā lēmuma pieņemšanai.

Konkursa piektajā kārtā Conexus padome izvērtēja Nominācijas komisijas iesniegto informāciju un pieņēma lēmumu uz piecu gadu termiņu no 2024. gada 1. janvāra ievēlēt Conexus valdē esošo Inčukalna PGK vadītāju R. Dimiņu.
 

Par Conexus:

Conexus pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā — Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kas ir nozīmīgs stratēģiskais objekts visā reģionā. Tas nodrošina reģiona enerģētisko drošību un neatkarību. Sabiedrības struktūrā ietilpstošā modernā maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma ir 1190 km gara, un tā tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu un Igauniju. Lai nodrošinātu efektīvas dabasgāzes apgādes un piegādes iespējas tirgotājiem, Conexus veic maģistrālās pārvades sistēmas un krātuves infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, uzrauga un kontrolē pārvades tīkla un krātuves stabilitāti, kā arī novērš radušos bojājumus. Vienlaikus Conexus atbild par sistēmas un krātuves jaudu rezervēšanu un pārdošanu, kā arī vienotu tarifu piemērošanu par Latvijas gāzes pārvades sistēmas un krātuves izmantošanu. "Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma "Marubeni" pārvaldītajam fondam "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% - pārējiem akcionāriem.