Notikumu arhīvs

Notikumi
Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis auditētos pārskatus par 2022. gadu - AST Koncerna finanšu pārskatu, AST Koncerna Ilgtspējas pārskatu, kā arī AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu. Ar minētajiem ziņojumiem iespējams iepazīties AST mājas lap…

Finanšu informācija

27. aprīlī vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) akcionāru sapulcē ievēlēta Conexus padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā. Uz trīs gadu termiņu padomes locekļu amatā apstiprināti septiņi padomes locekļi.

Padomes locekļu amatā atkārtoti tika ievēlēti padom…

Ziņas

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesnieguši precizētus tarifu projektus ar vairāk nekā uz pusi samazinātām tarifus veidojošajām izmaksām, salīdzinot ar sākotnēji – 2022.…

Tirgus

Martā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 87,77 EUR par megavatstundu (EUR/MWh), sasniedzot zemāko līmeni kopš 2021. gada jūnija. Martā fiksētā vidējā cena ir par 23% zemāka nekā februārī un arī attiecībā pret 2022. gada martu cena ir par 48% zemāka, liecina Latvijas pārvades sistēmas…

Attīstība

Lietuvas pārvades sistēmas operators "Ligrid" sestdien, 22.aprīlī pēc iepriekš apstiprinātas programmas veica valsts elektroenerģijas pārvades sistēmas izolētas darbības testu, kura laikā uz 10 stundām tika atslēgtas maiņstrāvas līnijas ar Latviju, Baltkrieviju un Kaļiņingradu. Testa laikā elektroenerģijas ražošanas un patēri…

Ziņas

Lietuvas pārvades sistēmas operators "Litgrid" sestdien, 22.aprīlī, plāno veikt Lietuvas elektrotīkla izolētās darbības pārbaudi, kuras laikā Lietuvas elektroapgādes sistēma uz 10 stundām tiks atslēgta no BRELL sinhronas zonas, atslēdzot elektrolīnijas ar Latviju, Baltkrieviju un Kaļiņingradu. Atslēgtās elektrolīnijas tiks i…