Notikumu arhīvs

Notikumi
Tirgus

2022. gada maijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā palielinājās līdz 164,20 EUR par megavatstundu (MWh), kas ir par 50,1% vairāk nekā aprīlī, bet attiecībā pret 2021. gada maiju cena ir par 239% augstāka, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" sagatavotais Latvijas el…

Finanšu informācija

Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori (PSO) – Igaunijas "Elering", Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) un Lietuvas "Litgrid" vienojušies veikt izmaiņas Baltijas energosistēmas balansēšanā, lai mazinātu atkarību no Krievijas energosistēmas – no 1. jūnija patēriņa un ģenerācijas līdzsvaru Baltijā nodrošinās galvenokār…

Attīstība

Līdz ar izpildinstitūciju ievēlēšanu darbu ir uzsācis trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) – Igaunijas "Elering", Lietuvas "Litgrid" un Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) veidotais Baltijas reģionālā koordinācijas centrs (Baltic RCC) Tallinā, kura pamatuzdevums būs koordinēt elektroene…

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2022.gada 1.ceturksnis noslēdzies ar zaudējumiem 3,55 milj. EUR apmērā, kas radušies elektroenerģijas cenas pieauguma dēļ, ceturkšņa vidējai elektroenerģijas cenai par 238% pārsniedzot spēkā esošajā tarifā iekļauto. Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi 202…

Tirgus

Lai izpildītu Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (Regula 2017/2195) 60. panta 1. punkta prasības, Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS "Elering", AS “Augstsprieguma tīkls” un "LITGRID" AB sagatavojuši un publicējuši ziņojumu par ba…