AS "Augstsprieguma tīkls" palielina pamatkapitālu sinhronizācijas projektu īstenošanai

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) akcionāru ārkārtas pilnsapulcē 2023. gada 15. decembrī tika nolemts palielināt uzņēmuma pamatkapitālu par 3 956 516 EUR atbilstoši akcionāra apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Ieguldītie līdzekļi tiks izmantoti plānoto investīciju veikšanai, tajā skaitā sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.

AST pamatkapitāls palielināts līdz 395,555 milj. EUR, lai īstenotu Latvijas energoneatkarībai un energosistēmas drošumam nozīmīgos investīciju projektus. Kā ziņots iepriekš, AST investīciju budžets turpmākajiem desmit gadiem laika periodā no 2024. līdz 2033. gadam sasniedz 509 milj. EUR, no kuriem 244 milj. EUR līdzfinansēs Eiropas Savienības fondi.

Pārvades tīkla infrastruktūrā un vadības tehnoloģijās tiek veiktas fundamentālas izmaiņas, lai līdz 2025. gadam Latvijas pārvades sistēma būtu sagatavota sinhrona darba uzsākšanai ar kontinentālo Eiropu. Latvijas elektroapgādes sistēmas atvienošana no Krievijas kontrolētā tīkla ir pamatnosacījums Latvijas energoneatkarības un energoapgādes drošuma sasniegšanai. Krievijai izraisot karu Ukrainā, ir pieauguši riski arī Baltijas valstu energosistēmās, tāpēc 2023. gada 12. maijā Baltijas valstu premjerministri pauda apņēmību pēc iespējas ātrāk īstenot Baltijas elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu. Secīgi 2023. gada 25. jūlijā Baltijas valstu klimata un enerģētikas ministri vienojās par kopīgiem centieniem šī Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu 2025. gada sākumā – teju gadu agrāk, nekā iepriekš plānots. Eiropas Savienības līdzfinansējums sinhronizācijas projektiem sasniedz līdz 75%.