Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2023. gada deviņu mēnešu nerevidētos finanšu rezultātus

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) neto apgrozījums 2023. gada deviņos mēnešos bija 114,9 milj. EUR, tai skaitā 60,7 milj. EUR ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem, peļņai no elektroenerģijas pārvades pirms finanšu ieņēmumiem sasniedzot 0,04 milj. EUR, liecina publicētais AST koncerna nerevidētais pārskats par 2023. gada deviņiem mēnešiem.

AST peļņu 2023. gada deviņos mēnešos būtiski ietekmēja elektroenerģijas cena pārvades tehnoloģiskajiem zudumiem – tā trīs  reizes pārsniedza līdz 2023.gada 1. jūlijam spēkā esošo pārvades tarifu aprēķinā iekļauto cenu. Lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu, tika novirzīti ienākumi no starpvalstu pārvades jaudas izsolēm 12,5 milj. EUR apmērā. AST peļņa pārskata periodā sasniedza 6,8 milj. EUR, ko galvenokārt veidoja no meitassabiedrības "Conexus Baltic Grid" saņemtās dividendes.

Lai saglabātu Baltijā konkurētspējīgāko elektroenerģijas pārvades tarifu, papildus jau iepriekš veiktajiem izmaksu samazināšanas pasākumiem 58 miljonu EUR apmērā, AST ar Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) saskaņojumu līdz 2025. gada beigām novirzīs uzkrātos pārslodzes ieņēmumus 62 milj. EUR apmērā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai. Papildus pārvades sistēmas operators 2024. gadā tarifā iekļaujamās izmaksas samazinās vēl par 2,4 miljoniem eiro. Atbilstoši AST iesniegtajiem elektroenerģijas pārvades diferencētajiem tarifiem, no 2024. gada 1. janvāra tie būs par 2,5% mazāki nekā šobrīd spēkā esošie, jo jaunie grozījumi pārvades tarifa aprēķināšanas metodikā ļauj tarifā iekļaut aktuālo inflācijas prognozi 2024. gadam un AST ienākumus no starpvalstu pārvades jaudas izsolēm novirzīt tarifa samazināšanai. Plānots, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

Vienlaikus AST turpina elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstību un sagatavošanos sinhronam darbam ar kontinentālo Eiropu līdz 2025. gada sākumam, lai īstenotu Latvijas elektroapgādes sistēmas atvienošanu no Krievijas un Baltkrievijas kontrolētā tīkla mūsu valsts enerģētiskās drošības stiprināšanai, lielāko daļu īstenojot ar piesaistīto Eiropas Savienības līdzfinansējumu 300 milj. EUR apmērā. SPRK 2023. gada oktobrī apstiprinātais elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem paredz elektroenerģijas pārvades sistēmā ieguldīt 509 miljonus eiro, kas ietver arī Latvijas pārvades sistēmas sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, kā arī citus nozīmīgus projektus.

AST koncerna neto apgrozījums 2023.gada 9 mēnešos bija 167,2  milj. EUR, peļņa – 5,7 milj. EUR AST Koncerna dabasgāzes pārvades segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 17,1 milj. EUR, bet zaudējumi sasniedza 1,4 milj. EUR.  Savukārt dabasgāzes uzglabāšanas segmenta ieņēmumi pārskata periodā bija 35,2 milj. EUR, bet peļņa veidoja 6,1 milj. EUR.

Kopumā 2023. gada deviņos mēnešos AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 4 357 GWh apjomā, kas ir par 5,4% mazāk nekā atbilstošajā periodā pērn. Savukārt kopējās pārvadītās dabasgāzes apjoms Latvijas teritorijā sasniedza 23,0 TWh, kas ir par 2% mazāk nekā pērn.

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “S&P Global Ratings”  novērtējusi un piešķīrusi AST ilgtermiņa kredītreitingu A-/Stable.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati#SPFP