AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedz SPRK saskaņošanai elektroenerģijas pārvades pakalpojuma tarifa projektu ar 2,4 miljonu eiro samazinājumu

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai precizēto elektroenerģijas pārvades tarifu. AST rosinātie un SPRK apstiprinātie jaunie grozījumi pārvades tarifa aprēķināšanas metodikā ļauj tarifā iekļaut inflācijas prognozi 2024. gadam un AST ienākumus no starpvalstu pārvades jaudas izsolēm novirzīt tarifa samazināšanai, kā rezultātā ir iespējams samazināt tarifā iekļaujamās izmaksas par 2,4 miljoniem eiro.

"Esam gandarīti, ka sadarbībā ar SPRK ir izdevies īsā laikā rast risinājumu elektroenerģijas pārvades tarifa aprēķināšanas metodikas pilnveidošanai, kas papildus jau iepriekš AST veiktajiem izmaksu samazināšanas pasākumiem ļauj tarifā iekļaut aktuālo inflācijas prognozi nākamajam gadam un papildus ieņēmumus no starpvalstu pārvades jaudu izsolēm novirzīt pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai, atstājot pozitīvu ietekmi uz sadales tarifu, iedzīvotāju un uzņēmumu elektrības rēķiniem," stāsta AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Imants Zviedris.

Kā iepriekš ziņots, no 2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā ekonomiski pamatots elektroenerģijas pārvades tarifs ar 30% pieaugumu. Pārvades sistēmas operators papildus jau veiktajiem optimizācijas pasākumiem, kas ļāva tarifā iekļaujamās izmaksas samazināt par 58 miljoniem eiro, 2024. gadā tarifā iekļaujamās izmaksas samazinās vēl par 2,4 miljoniem eiro. Atbilstoši AST iesniegtajam elektroenerģijas pārvades tarifa projektam, precizētais tarifs, ko veido tādas divas komponentes kā izmaksas par elektrības pārvadīšanu un izmaksas par jaudas uzturēšanu, būs par 2,5% mazāks nekā spēkā esošais tarifs. Plānots, ka šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra.

AST līdz 2025. gada beigām novirzīs starpvalstu pārvades jaudu izsolēs iegūtos ieņēmumus 62 milj. EUR apmērā elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai. Kā zināms, energoresursu cenu straujais kāpums un inflācija būtiski ietekmēja arī elektroenerģijas pārvades pakalpojumu izmaksas. AST zaudējumi no elektroenerģijas pārvades 2022. gadā sasniedza 32 milj. eiro, kurus, lai mazinātu slogu uz patērētājiem, izdevās segt, izmantojot starpvalstu pārvades jaudu izsolēs iegūtos ieņēmumus. 2023. gada pirmajā pusgadā elektroenerģijas cena pārvades zudumiem 2,9 reizes pārsniedza pārvades tarifu aprēķinā iekļauto cenu. Lai segtu izmaksu pieaugumu, tika novirzīti starpvalstu pārvades jaudu izsolēs gūtie ieņēmumi 12,5 milj. EUR apmērā.

Vienlaikus AST turpina elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstību un sagatavošanos sinhronam darbam ar kontinentālo Eiropu līdz 2025. gada sākumam, lai īstenotu Latvijas elektroapgādes sistēmas atvienošanu no Krievijas un Baltkrievijas kontrolētā tīkla mūsu valsts enerģētiskās drošības stiprināšanai, lielāko daļu īstenojot ar piesaistīto Eiropas Savienības līdzfinansējumu 300 milj. EUR apmērā.

Elektroenerģijas pārvades tarifs Latvijā saglabā Baltijas konkurētspējīgākā tarifa pozīciju, pateicoties tādiem veiktajiem pasākumiem kā pārvades tīkla infrastruktūras attīstībai piesaistītais Eiropas Savienības līdzfinansējums, uzņēmumā veiktie efektivitātes uzlabošanas pasākumi un grozījumi elektroenerģijas pārvades tarifa aprēķināšanas metodikā.

DokumentiKopsavilkums par akciju sabiedrības ''Augstsprieguma tīkls'' noteiktajiem elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētajiem tarifiem no 2024.gada 1.janvāra