Baltijas pārvades sistēmas operatori sagatavojuši Baltijas balansēšanas ceļa karti

Attīstība

Kopš 2018. gada 18. janvāra AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) darbojas kopīgā balansēšanas modelī, balansējot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas energosistēmas. Lai to nodrošinātu, tika izveidots Baltijas koordinētais balansēšanas apgabals un ar to kopīgs Baltijas balansēšanas tirgus balansēšanas enerģijas apmaiņai, kurā kā produkts tiek pirktas un pārdotas frekvences atjaunošanas rezerves ar manuālu aktivizāciju (mFRR). Tuvākajos gados ir paredzamas būtiskas izmaiņas Baltijas balansēšanas modelī, lai nodrošinātu tā atbilstību Eiropas normatīvo noteikumu prasībām, kā arī Kontinentālās Eiropas Sinhronā Apgabala (Continental European Synchronous Area - CESA) noteikumiem un līgumiem pēc Baltijas sinhronizēšanos ar CESA tīklu.

Izmaiņas ir paredzamas visās ar Baltijas energosistēmu balansēšanas modeli saistītajās sfērās. Par tām tiks informēti Baltijas elektroenerģijas tirgus dalībnieki un citas iesaistītās puses, kam ir būtiski iesaistīties izmaiņu gatavošanā un ieviešanā.

Galvenās paredzamās aktivitātes ir:

  • izmaiņas Baltijas mFRR balansēšanas enerģijas tirgū, lai integrētu to ar Eiropas mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platformu MARI;
  • frekvences atjaunošanas rezervju ar automātisku aktivizāciju (aFRR) ieviešana, kas veicinās ar aFRR Eiropas balansēšanas enerģijas platformu PICASSO integrētu enerģijas tirgus izveidi;
  • izmaiņas nebalansa norēķinos atbilstoši izmaiņām balansēšanas enerģijas tirgos, kā arī pārejot no vienas stundas nebalansa norēķina perioda uz 15 minūšu periodu;
  • Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka izveide;
  • balansēšanas rezervju kapacitāšu tirgus izveide.

AS "Augstsprieguma tīkls" kopīgi ar pārējiem Baltijas PSO ir izstrādājuši Baltijas balansēšanas ceļa karti, lai informētu Baltijas elektroenerģijas tirgus dalībniekus par gaidāmajām izmaiņām Baltijas balansēšanas modelī un paredzamo aktivitāšu laika plānu. Aktivitāšu laika plāns ir informatīvs un atkarīgs no Baltijas pārvades sistēmas operatoru un Baltijas valstu regulatīvo iestāžu lēmumiem.

AS "Augstsprieguma tīkls" kopīgi ar pārējiem Baltijas PSO plāno līdz šī gada beigām  publicēt priekšlikumu par Baltijas slodzes un frekvences kontroles bloka rezervju kvalifikācijas noteikumiem un nākamā gada pirmajā pusē publicēt priekšlikumu par Balansēšanas rezervju kapacitāšu iepirkumu Baltijā, tādējādi nododot šos priekšlikumus publiskajai apspriešanai. Ar Baltijas PSO sagatavo Baltijas balansēšanas ceļa karti (angļu valodā) ir iespējas iepazīties tālāk atrodamajām dokumentā.

Baltic balancing roadmap

Baltijas PSO kopīgi strādā pie izmaiņu veikšanas Baltijas balansēšanas modelī, iesaistot partnerus dokumentu un metodoloģiju sabiedrisko apspriežu procesā. Informācija par līdz šim publicētajiem dokumentiem ir pieejama AST mājas lapā: