Atjaunināti Baltijas balansēšanas tirgus noteikumi darbībai ar Eiropas mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platformu MARI

Tirgus

2020. gada 7. oktobrī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem ar Baltijas pārvades sistēmas operatories (PSO) publicēja kopīgi sagatavotus Baltijas balansēšanas tirgus noteikumus, kas ietver kopīgas prasības Baltijas balansēšanas enerģijas tirgum un kas jāievieš, lai tirgus atbilstu Eiropas Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulai (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (EB Regula) prasībām un to būtu iespējams pievienot MARI platformai. Līdz ar to tika uzsāktas publiskās konsultācijas, aicinot elektroenerģijas tirgus dalībniekus izteikt savu viedokli un atbildēt uz Baltijas PSO uzdotajiem jautājumiem par sagatavotajiem noteikumiem.

Publisko konsultāciju laikā atsauksmes sniedza kopumā septiņi elektroenerģijas tirgus dalībnieki, un Baltijas PSO saņēma 25 komentārus un jautājumus par Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem. Baltijas PSO ir izvērtējuši visus saņemtos komentārus un jautājumus, sagatavojuši atbildes un veikuši atbilstošus labojumus sagatavotajos noteikumos.

Ar Baltijas PSO sagatavotajām atbildēm, kā arī ar atjaunotajiem Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem darbībai ar Eiropas mFRR balansēšanas enerģijas apmaiņas platformu MARI ir iespējas iepazīties tālāk atrodamajos dokumentos (materiāli ir angļu valodā):