Atjaunināts Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles koncepcijas apraksts

Attīstība

2020.gada 30.septembrī AS "Augstsprieguma tīkls" kopā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem (PSO) publicēja kopīgi izveidotu Baltijas elektroenerģijas sistēmas slodzes un frekvences kontroles (LFC) koncepcijas aprakstu ar mērķi iepazīstināt ar galvenajiem principiem, kurus Baltijas PSO plāno ieviest, lai izveidotu pilnībā funkcionējošu LFC sistēmu pēc plānotās Baltijas pārvades tīkla pārslēgšanas sinhronā darbā ar kontinentālās Eiropas energosistēmu. Līdz ar to tika uzsāktas publiskās konsultācijas, aicinot elektroenerģijas tirgus dalībniekus izteikt savu viedokli un atbildēt uz Baltijas PSO uzdotajiem jautājumiem par piedāvāto Baltijas LFC koncepciju.

Publisko konsultāciju laikā kopumā atsauksmes sniedza septiņi elektroenerģijas tirgus dalībnieki, un Baltijas PSO saņēma 121 komentāru un jautājumu par Baltijas LFC koncepciju. Baltijas PSO ir izvērtējuši visus saņemtos komentārus un jautājumus, sagatavojuši atbildes un veikuši atbilstošus labojumus Baltijas LFC koncepcijas dokumentā.

Baltijas PSO kopīgi ir uzsākuši darbu pie detalizētu metodiku un noteikumu izstrādes, kas aprakstīti Baltijas LFC koncepcijas dokumentā, un tie tiks sagatavoti un publicēti atbilstoši plānotajam laika grafikam, kas norādīts Baltijas LFC koncepcijas dokumentā.

Ar Baltijas PSO sagatavotajām atbildēm, kā arī ar papildināto Baltijas elektroenerģijas sistēmas LFC koncepcijas aprakstu ir iespējas iepazīties tālāk atrodamajos dokumentos (materiāli ir angļu valodā):